Jdi zpět

Pánská jízda: Velikonoce a povolání

Velikonoce se u misionářů oblátů v Plasích slaví už tradičně ve společnosti mladých mužů, kteří sem přijíždějí, aby skrze tzv. Pánskou jízdu udělali co nejosobnější zkušenost s vrcholnými událostmi Ježíšova života. Letos se u příležitosti Roku oblátských povolání a chystané biskupské synody o mladých, víře a rozlišování povolání neslo naše pánské velikonoční setkání právě v duchu propojujícího tématu povolání.
Ve světle Ježíšova velikonočního tajemství - od projevení lásky až do krajnosti na Zelený čtvrtek, kdy se Ježíš sklání k nohám člověka, přes kříž, vrcholné vyjádření Ježíšova sebedarování z lásky k Otci a lidem, v tichu Bílé soboty až do světla a radosti nedělního prázdného hrobu - je možné udělat, podobně jako sv. Evžen de Mazenod, živou zkušenost toho, kým pro mě Bůh je, a tedy i toho, kým jsem ve skutečnosti v jeho očích já sám, a k čemu mě Bůh volá. Dvěma privilegovanými prostředky k tomuto osobnímu doteku nám i letos už tradičně byly společně chystaná a prožívaná liturgie velikonočního tridua a intenzivní společenství mezi námi.
Kromě starých mazáků z plaského OMIGangu nebo mladých asociovaných a celé oblátské komunity se letošní Pánské jízdy účastnili poprvé i zástupci klokotské oblátské mládeže: Cyril a Ondřej. Propojování světů by mělo být přece také v popisu práce všech misionářů. I proto jsme se v neděli večer sešli na společné velikonoční oslavě i s několika účastnicemi „Dámské jízdy“, která se už podruhé konala na Klokotech.