Jdi zpět

Pre-synoda a oblát(i): rozhovor s Otou

Od 19. do 24. března se v Římě koná pre-synodní setkání mladých lidí z celého světa. Jeho cílem je shromáždit názory, postoje, radosti, obavy, myšlenky... zástupců mládeže všech světadílů, ale také různých církevních hnutí, řádů, kongregací, zástupců akademického světa, oblasti sportu, umění, práce, sociálních periferií a také mladých lidí jiných vyznání nebo nevěřících. Dokument, který ze shromáždění vyjde, se stane součástí pracovního textu, z něhož pak budou v říjnu vycházet synodní otcové na svém setkání o mladých, víře a rozlišování povolání. Zástupcem mladých evropských řeholníků je misionář oblát Oto Medvec, OMI. S čím na pre-synodu odjíždí?

Oto, co pro tebe, pro tvou osobní cestu účast na pre-synodě znamená?
Na jedné straně jsem rád mezi lidmi, hlavně tam, kde se něco děje, rád o věcech přemýšlím, diskutuju a objevuju nové horizonty. Na druhé straně nerad vybočuju z řady a nerad přebírám iniciativu; asi kvůli tomu, že jsem v něčem tak trochu perfekcionista a mám strach, že mě budou ostatní posuzovat. Účast na pre-synodě je pro mě dvojí výzvou od Hospodina: dej k dispozici to, cos dostal, a překroč své limity.

Když se pročítáš přípravnými synodními dokumenty, co tě v nich nejvíc oslovuje?
Líbí se mi, že dokumenty uznávají důležitost struktur jako místa, kam můžeme lidi pozvat, ale velmi jasně říkají, že pro evangelizaci v dnešním světě je potřeba vyjít. Jinými slovy, je dobré mít opravenou faru, sál k setkávání nebo exerciční dům, ale dneska to prostě nestačí. Mluví se o potřebě vyjít z předem připravených schémat, přizpůsobit se, respektovat časové možnosti, rytmus života a místa setkávání mladých a nebát se vykročit na cesty, které jsou vzdálené od jakéhokoliv církevního kontextu. Dokumenty se nesou v duchu otevřenosti, není z nich znát žádný strach z „nakažení se“ okolním světem. Naopak, jsou výzvou k odvaze a kreativitě. Taky se mi líbí, jak se v nich mluví o moderních technologiích a komunikaci, hlavně o sociálních sítích.

Jsi čerstvý oblát, rok po prvních slibech, jak souzní OMI-charisma s tím, co se teď v Římě chystá?
Už ten fakt, že na pre-synodu pozvali obláta, mi zapadá do celkového dění kolem naší kongregace. Čím víc ji poznávám, žasnu nad její krásou a otevřeností. V posledních letech začínají obláti chápat mladé jako spolupracovníky, jako opravdové protagonisty misie. Na mnoha místech vzniká dynamika OMI+mladí, která obohacuje obě strany a zároveň je oboustrannou výzvou. Takže, když jsem sledoval záznam projevu papeže Františka, ve kterém vysvětloval, proč chce svolat synodu a pro koho je určená, říkal jsem si, že tenhle přístup znám. Co si z toho vyvozuju? Že my obláti jsme jedni z těch, kdo se snaží hledat nové cesty a srozumitelně předávat dál zprávu o opravdovém životě v plnosti, který jsme zakusili s Ježíšem.

Co si myslíš, že můžeš vnést do pre-synody za témata jako zástupce mladých evropských řeholníků?
Jdu do toho jako ten, kdo se chce učit a zase o trochu víc pochopit. Vím, že náš evropský kontext se hodně liší třeba od kontextu v Jižní Americe. Té totiž chybí alergie na všechno, co je křesťanské, a třeba setkání řeholníků a běžných (mladých) lidí je tak mnohem jednodušší a přirozenější. V Evropě (Česká republika je exemplární případ) je pro nás o hodně těžší setkat se s lidmi, kteří za námi sami nepřijdou. Navíc máme plné ruce práce s padajícími kostely a jinými kulturními památkami, snažíme se zajišťovat fungování nezbytných institucí, organizovat akce a charitu. To všechno je potřeba, ale vypadá to, že nám něco uniká. To je jedno z témat, která mě už nějaký ten čas zaměstnávají, a rád bych věděl, jak se s nimi potýká církev jinde. Nebo téma řeholní formace a internetu – o tom se sice myslím přímo mluvit nebude, ale o sociálních sítích a komunikaci jo, tak alespoň získám imput k reflexi.

Kdybys měl vyjmenovat tři věci, se kterými se podle tebe dnes mladí lidé nejvíce potýkají při rozlišování svého životního povolání, které by to byly?
Přesycenost vším možným, malomyslnost, neopodstatněný strach.

Do prací pre-synody se můžete zapojit na facebooku nebo je sledovat na webovkách.