Jdi zpět

Přípravy na 37. Generální kapitulu misionářů oblátů

Generální kapitula je nejvyšší autoritou naší řeholní kongregace. Jak říká oblátská řehole, „schází se pravidelně, aby vyjádřila jednotu a účast všech na životě a poslání kongregace.“ 37. generální kapitula misionářů oblátů se sejde nedaleko Říma od 14. září do 14. října. Jejím úkolem bude nejen zvolit zcela nové vedení naší řeholní rodiny, tedy otce generála a jeho radu, ale především se napříč všemi oblátskými regiony ohlédnout za posledními šesti lety naší misie a života a skrze proces společného rozlišování nastolit nové misijní priority pro období následující. Setkání zástupců oblátské rodiny z celého světa bude probíhat v duchu loga: Poutníci naděje ve společenství.
Kapituly se kromě členů generální správy účastní představení oblátských správních celků nad 60 členů a také zvolení delegáti, kteří musí tvořit většinu kapitulářů. Naši Středoevropskou provincii (Německo, Česko a Rakousko) bude tedy zastupovat provinciál Felix Rehbock, OMI a zvolený delegát Vlastimil Kadlec, OMI.
Přípravy na kapitulu jsou už několik měsíců v plném proudu. Pre-kapitulní komise chystá a koordinuje všechno potřebné a oblátské regiony (Afrika-Madagaskar, Asie-Oceánie, Evropa, Kanada-USA a Latinská Amerika) se na setkáních svých delegátů domlouvají na regionálních zprávách, které jsou kapitule předkládány, a také na vizích života a misie do budoucna.
K podobnému setkání se ve francouzském Aix-en-Provence sešlo i 15 evropských kapitulních zástupců. Mluvili jsme o prioritách evropského regionu a snažili jsme se pohledem znamení doby hledat nové cesty oblátské misie v Evropě. Už teď je jasné, že evropští kapituláři vnesou na celosvětovou oblátskou úroveň téma společné misie a života s našimi laickými asociovanými a jejich účast v našich komisích, téma dalšího sjednocování evropského regionu a interkulturní povahy našich komunit, téma stále mezinárodnější formace a hledání nových misijních cest v sekularizovaném prostředí.
Pokud nás chcete na naší kapitulní cestě doprovázet, zveme vás k modlitbě za naši kapitulu a také ke sledování všeho podstatného na webových stránkách generální kapituly: 37. generální kapitula OMI
Děkujeme! Vlastimil Kadlec, omi

Modlitba za 37. generální kapitulu
Nekonečně dobrý Bože,
děkujeme ti za všechna požehnání, kterými jsi naplnil naši kongregaci a celou oblátskou rodinu. S blížící se generální kapitulou tě prosíme, abys nám znovu seslal svého Svatého Ducha.
Děkujeme ti za charisma, které jsme zdědili po našem zakladateli Evženovi de Mazenod, charisma, které je i dnes činné v životě těch, kteří se mu zasvěcují s kreativní věrností a opravdu apoštolskou horlivostí.
My všichni tě jako poutníci naděje prosíme: zapal naše srdce, dej nám pro naši misii novou sílu, utvrď nás v touze po životě v jednotě s tebou, spolu navzájem a také s naším rozbitým světem.
Obnov náš život, prohlub naše nasazení a odevzdanost našemu poslání ve službě chudým a těm, kteří trpí.
Prosíme o to na přímluvu Panny Marie Neposkvrněné, svatého Evžena de Mazenod a všech blahoslavených oblátů. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.