Jdi zpět

Probuďte svět!

Od 15. do 19. září se naši scholastici z Mezinárodního scholastikátu v Římě a „Evropského“ scholastikátu ve Vermicinu účastnili v Římě Světového setkání mladých zasvěcených osob organizovaného papežskou Kongregací pro instituty zasvěceného života a komunity apoštolského života. „Snad není ani nutno připomínat, že právě prožíváme Rok zasvěceného života,“ začali vyprávění o své zkušenosti naši spolubratři André a Karel.

„Probuďte svět!“ S tímto pozváním Papeže Františka jsme se – bylo nás více než 5000 mladých zasvěcených osob – po čtyři dny setkávali ve Vatikánu a naslouchali přednáškám o povolání, o radikálním následování Krista, o naší roli proroků ve společnosti atp. Odpoledne jsme se vždy setkávali v malých jazykových skupinkách a seznamovali jsme se, sdíleli své zkušenosti a slavili eucharistii. Večery byly věnovány charitní službě, hledání Boha v kráse a umění a také eucharistické adoraci. Nemohlo chybět setkání s papežem Františkem. Jeho slova nás zasáhla do srdcí. Celé setkání pak skončilo v pátek večer oslavou s hudbou a tancem na náměstí Sv. Petra (věřte nevěřte, hopsali i kardinál prefekt Joao Braz de Aviz a jeho sekretář biskup Carballo) a v sobotu dopoledne mší svatou v basilice sv. Petra.

To množství mladých zasvěcených osob jedinečně dokázalo radost, která pramení z následování Krista, a mně osobně dalo velkou naději, že zasvěcený život má budoucnost. Církev je mladá a je v ní síla mladých, která pochází od Krista, který nás povolal k následování a nikdy nás neopustí. Děkujeme Pánu za tuto ohromnou milost! André a Karel, OMI