Jdi zpět

Rok 2019 očima našich formandů

Oblátský scholastikát ve Vermicinu nedaleko Říma… to je naše komunita, kde se mladí spolubratři ve formaci připravují na svou misijní službu a na život v apoštolské komunitě. Kromě domácích Italů tu na svůj misionářský život trénují a studují i mladí obláti ze Senegalu, Paraguaye a také scholastici naší Středoevropské provincie. Zeptal jsem se tedy právě českých spolubratří, jak se jim letos životem putovalo. Stejné otázky jsem poslal i našemu novicovi do německého Hünfeldu. V tomto článku najdete jejich odpovědi.

Oto, OMI, scholastik, Vermicino
Jaké setkání tě v roce 2019 nejvíce ovlivnilo?
Setkání s novými přáteli a nová setkání s těmi starými.
Co bylo letos na tvé řeholní cestě největším obohacením?
Čas strávený s o. Louisem OMI (naším generálním představeným), lidová misie v Tor Vergatě a KCHK v Brně.
Bez jaké události by byl pro tebe letošní rok mnohem chudší?
Vyhození od zkoušky z fundamentální teologie a její následné opakování.
Je něco, co bys letos na své cestě změnil, kdybys mohl?
Nechtěl bych nic změnit. Všechno v tomto roce mělo svůj smysl.
Jaká je tvá kniha roku 2019?
„Umění žít“ od Marka Rupnika.
Jaké slovo ti letos nejvíce zaznívalo?
Z Izajáše: „Všechno tvořím nové. Copak to nevidíte?“
Jaký byl tvůj letošní největší sportovní výkon?
Padesátiminutová procházka skoro každý den.
Proč je dobré být misionářem oblátem i po roce 2019?
Protože máme jistotu Kristovy lásky k nám a ta nás žene, nedá nám spát, nenechá nás na pokoji. A my prostě nemůžeme odolat.

Pavel, OMI, scholastik, Vermicino
Jaké setkání tě v roce 2019 nejvíce ovlivnilo?
Setkání s mou krásnou neteří Renatkou, s darem života.
Co bylo letos na tvé řeholní cestě největším obohacením?
Nový způsob modlitby, který se dotkl částí mě, které jsem dříve nevnímal.
Bez jaké události by byl pro tebe letošní rok mnohem chudší?
Charismatická konference a poté Rozlet.
Je něco, co bys letos na své cestě změnil, kdybys mohl?
Méně času stráveného na internetu.
Jaká je tvá kniha roku 2019?
Můj první román v italštině. Titul knihy v překladu je: „To, co není peklo“. Autor: Alessandro d'Avenia.
Jaké slovo ti letos nejvíce zaznívalo?
„Bratři, vy jste byli povolání ke svobodě.“  Gal 5,13
Jaký byl tvůj letošní největší sportovní výkon?
Vyšplhal jsem na svou doposud nejvyšší horu: 2300 m. n. m, Dolomity.
Proč je dobré být misionářem oblátem i po roce 2019?
Pro radost ze vztahů.

Marijo, novic, Hünfeld
Jaké setkání tě v roce 2019 nejvíce ovlivnilo?
Letos jsem zažil spoustu krásných a milých setkání, ale jedno se mi hluboce vrylo do srdce: na jednom semináři na téma evangelní rady jsem se setkal s živým Ježíšem. S Ježíšem, který mě zve k radikálnímu následování, Ježíšem, který si ode mě žádá úplně všechno bez kompromisu. Na konci semináře jsem pochopil, že Ježíš žádá všechno, ale zároveň dává všechno. On sám stačí!
Co bylo letos na tvé řeholní cestě největším obohacením?
Měsíční sociální praxe s těžce postiženými.
Bez jaké události by byl pro tebe letošní rok mnohem chudší?
Bez již jmenované praxe, protože jsem měl možnost se ještě jednou utvrdit v tom, ke komu mě Ježíš posílá hlásat radostnou zvěst. Hlásat radostnou zvěst chudým, opuštěným a těm, kteří žízní po spravedlností.
Je něco, co bys letos na své cestě změnil, kdybys mohl?
Když se na letošní rok dívám zpět, na různé událostí a situace, které jsme měl možnost zažít, tak mě nenapadá nic jiného než děkovat. Děkovat za to, že mě Hospodin neposlechl, když jsem v určité situaci volal po změně, ale ukázal mi cestu maličkosti, odevzdanosti a úplné důvěry v něj.
Jaká je tvá kniha roku 2019?
Srdce pastýře od Eliase Velly.
Jaké slovo ti letos nejvíce zaznívalo?
Milost
Jaký byl tvůj letošní největší sportovní výkon?
Fotbalový turnaj s ministranty z diecéze Fulda.
Proč je dobré být misionářem oblátem i po roce 2019?
Protože to není jednotlivec, ale někdo, kdo patří do velké mezinárodní rodiny, rodiny věnující se skupinám, které jsou církví dosažitelné nejméně. Posláním obláta je tedy jít nejdříve k těm, jejichž stav nejhlasitěji volá po naději a spáse, které může poskytnout jen Kristus. A to jsou chudí rozličných tváří, a právě jím dáváme přednost (úryvek z našich konstitucí).