Jdi zpět

S osmnácti autobusy v Římě!

Do Říma s téměř osmi sty žáky a asi stovkou rodičů a učitelů a to vše v osmnácti autobusech? Šílená myšlenka? Asi ne dostatečně, protože právě před pár dny se tato „šílenost“ stala skutečností. A právě o ni se s námi z Itálie podělil jeden z účastníků: náš scholastik Petr, OMI.

Německé oblátské gymnázium Mariengarden se rozhodlo vykonat pouť do Říma a vzít s sebou nejen všechny žáky, studenty a učitele, ale taky německou kuchyni a mnohé další, aby se člověk mohl opravdu cítit jako ve své vlasti. A opravdu, mezi 26. zářím a 1. říjnem se campovací prostor „Fabulous“ nedaleko římské metropole proměnil v extrateritoriální německé území. Dokonce jsme sdíleli ubytování i s jinými dvěma německými školami, které ovšem nebyly tak odvážné (nebo šílené), aby s sebou vzaly úplně všechny.
Oblátská rodina byla zastoupena otcem provinciálem, dalšími třemi obláty aktivními v pastoraci mládeže, pěti scholastiky z naší provincie (a tudíž úplně všemi) a taky třemi oblátskými asociovanými. Naštěstí obláti neměli na starost organizační stránku celé pouti, ale jen její duchovní program, a tak jsme si užívali ranní a večerní modlitby, to ano, ale ještě více bezstarostné jízdy a procházky po římské metropoli. Pro nás scholastiky byl zajímavý pocit setkat se s Římem z pohledu „turistů“. Bylo to asi, jako kdyby se papež František rozhodl udělat si výlet do Vatikánu.
V programu nechybělo opravdu nic. Všichni měli možnost poznat historii Říma, a to nejen křesťanskou, ale i politickou. Ani moderní stránka Říma nepřišla nazmar. Zvlášť pozitivní ohlas měla noční jízda Římem, při které ti starší ocenili vychlazené víno v městské části Trastevere. Nechyběla ani společná mše svatá v Bazilice svatého Pavla.
Protože se organizátoři rozhodli, že je potřeba využít toho, že jsou všichni v Itálii, byl jeden den věnován výletům, které si mohl každý vybrat podle vlastního zájmu. Byla tak možnost jet i do Assisi nebo Pompejí. A samozřejmě nemohla chybět ani společná audience s papežem Františkem, který nemohl přeslechnout hlasité skandování téměř tisícovky německých žáků a studentů, které bylo tak nakažlivé, že se přidali i přítomní Italové.