Jdi zpět

Setkání o pastoraci mládeže v Pozuelu

Od 23. do 29. října se v Pozuelu de Alarcón, nedaleko Madridu, konalo evropské setkání zástupců oblátské mládeže, zástupců misionářů oblátů a zasvěcených osob sdílejících s obláty charisma zakladatele sv. Evžena de Mazenod. Náplní každoročního setkání Evropské komise pro pastoraci mládeže a povolání (CPJVE) byla tentokrát hlavně příprava Oblátského světového kongresu o misii s mládeží, který proběhne u příležitosti dvoustého výročí založení naší kongregace misionářů oblátů v Aix-en-Provence.

První tři dny se zasedání oblátské komise účastnili i mladí lidé zastupující oblátská hnutí a společenství mladých ze všech evropských provincií. Prostor byl tedy ponechán především samotným mladým, kteří sdílejí naše charisma, aby předložili své představy o společné misii s obláty. Už delší dobu je jasné, že mladí nejsou pouhým „předmětem“ naší služby a pastorace, ale jsou především našimi partnery v evangelizaci. Bylo víc než povzbudivé vidět a slyšet, jak je i dnes postava sv. Evžena de Mazenod mezi mladými lidmi živá a inspirativní. Obohacující byla především rozmanitost zkušeností sdílených mladými lidmi z celé Evropy. Naši Středoevropskou OMI provincii zastupovali Jakub z českého „OMIGangu“ a Eva - Maria ze skupiny německých mladých asociovaných.

Od pondělí se pak práce komise už soustředila především na otázky týkající se současného stavu oblátské pastorace mládeže a povolání v Evropě a vyhlídek do budoucnosti. Závěrečný dokument tak obsahuje několik doporučení, podnětů a konkrétních návrhů, s nimiž pak pět zástupců evropského regionu (3 obláti a dva mladí) seznámí ostatní účastníky celosvětového oblátského Kongresu o misii s mládeží. Jedno celé dopoledne jsme také věnovali i informacím a přípravě oblátského podprogramu SDM ve Vratislavi, kterého by se mělo podle prozatímních odhadů účastnit kolem 2000 mladých lidí z celého OMI světa.

Důležitější než příprava kongresu nebo SDM bylo ale nakonec samotné setkání mezi námi, účastníky. Sdílení zkušeností, hluboké duchovní společenství překračující všechny možné druhy hranic, společně žité charisma a přítomnost na místě, kde žili a připravovali se na své mučednictví naši blahoslavení obláti: kněží, bratři a scholastici, bylo velkým povzbuzením pro každého z nás. Zástupci Středoevropské provincie na tomto setkání byli o. Jens Watteroth z Hünfeldu a o. Vlastimil Kadlec z Plas.

A ještě jedno malé svědectví: Setkání ve Španělsku bylo úžasné setkání s obláty, s mladými, kteří se kolem oblátů vyskytují, a s obrovskou důvěrou, kterou do nás obláti vložili. Nevím jak vy, ale já bych čekal, že se od nás bude čekat spíš to, že budeme poslouchat, co nám chtějí obláti říct. Opak byl pravdou. Obláti z celé Evropy přijeli, aby si poslechli, co jim mladí chtějí říct, a následně se o tom tři dny radili. Nejsem si jistý, jestli jim pomohlo, co jsem jim řekl, ale jsem si naprosto jistý, že to pomohlo mně. Když k tomu ještě přidáte to, že se setkání konalo v Pozuelu, na místě kde žilo třiadvacet oblátských mučedníků, stane se z toho velmi silný zážitek, který vás nakopne na cestě s obláty ke Kristu. Jen doufám, že nás - mě - to nadšení brzy nepřejde. Kuba Popelka, OMIGang