Jdi zpět

Spojení Plasy - Velehrad pokračuje.

Tradiční duchovní cvičení, která pro studenty velehradského Stojanova gymnázia pořádá plaská oblátská komunita, se tentokrát konala netradičně před zahájením doby postní, tedy o víkendu 9. - 11. února. Dlouhou cestu vlakem ze západočeských Plas až na moravské Slovácko absolvovali letos dva misionáři obláti: o. Vlastimil a scholastik Christian spolu s oblátským kandidátem Marijem. Pro Christiana a Marija to byla vůbec první cesta na cyrilometodějský Velehrad. Příležitostí k zevrubnějšímu prozkoumání poutního místa sice moc nebylo - program byl poměrně plný - ale návštěvu baziliky s hrobem kard. Špidlíka jsme si ujít nechat nemohli. Vzpomínali jsme tam v modlitbě na všechny své přátele, kteří exerciciemi za ty roky už prošli, a především na naše scholastiky Otu a Pavla, kteří sem ještě jako členové Komunity Vtěleného Slova každoročně jezdívali.
S Velehradem nepojí Plasy jen cisterciácká tradice (plaský klášter je totiž mateřským klášterem Velehradu), ale i tradice oblátská! Dlouholetou vychovatelkou a pastorační asistentkou na Stojanově gymnáziu je totiž oblátská asociovaná Martina Vlková. Ta se spolu s místním kaplanem Radimem Kuchařem exercicií nejen účastnila, ale především je také celé organizačně přichystala.
Mezi účastníky (bylo nás asi pětadvacet) byli letos nejen současní studenti gymnázia, ale i jeho absolventi, kteří se na Velehrad rádi vracejí, a také několik dalších mladých lidí, kteří se o rekolekcích dověděli od přátel nebo i jinou cestou. Tématem víkendu byly nejhlubší kořeny naší víry. Nechyběl ani páteční večerní film nebo sobotní večer chval.
A jelikož je slušné návštěvy z daleka oplácet, těšíme se už teď v Plasích na setkání s „velehraďáky“ na našem květnovém Festivalu oblátských povolání nebo na víkendu pro biřmovance v Manětíně.