Jdi zpět

Tak už to vypuklo!

Oblátská komunita v Plasích spolu s týmem svých přátel a spolupracovníků se už nějaký čas chystala na včerejší večer (úterý 22. září), kdy se v manětínském kulturním domě uskutečnilo první setkání z cyklu Kurzu víry pro dospělé.

Nápad se zrodil ještě před prázdninami během jednoho komunitního setkání nad pivem a pizzou… Asi nadešel ten pravý čas. Po šesti letech oblátské přítomnosti a působení na části území severního Plzeňska se vytvořilo zázemí, které nám umožňuje obracet se čím dál víc i na lidi stojící mimo oficiální struktury místní církve. Vděční musíme být především za množství vynikajících přátel a spolupracovníků nejen z řad našich farníků, kteří se za ta léta stali součástí naší plaské oblátské rodiny a především se začali zapojovat také do našeho společného apoštolátu. Zvláště oni se mohou snáze obracet na své přátele a známé, kteří se s křesťanstvím ještě blíže nesetkali, pozvat je na Kurz víry, ale hlavně se také zapojit do jeho příprav a samotného průběhu. Důležitým impulzem k tomuto pastoračnímu rozhodnutí se jistě stala i skupinka našich dvanácti dospělých katechumenů, která se už rok setkává středu co středu na plaské faře. A k přípravě Kurzu přispělo v neposlední řadě také to, že se jako misionáři snažíme neustále hledat způsoby, jak oslovit nové lidi a jak se obracet i na nepokřtěné nebo ty, kteří svůj křest vědomě nežijí. Prostě asi nadešel ten pravý čas.
Po několika organizačních setkáních s týmem a rozdělení úloh a služeb jsme se včera v podvečer sešli v Manětíně k bezprostřední přípravě. V 18:30 se začali scházet i samotní účastníci Kurzu. Zaregistrovalo se přes padesát zájemců. Většinu z nich tvoří naši farníci, kteří si chtějí svou víru prohloubit a upevnit, ale sešlo se také asi patnáct lidí, kteří se s křesťanstvím chtějí více seznámit poprvé. Dvě přednášky prvního večera obstaral o. Vlastimil, OMI, ale seznam přednášejících pro další setkání je mnohem pestřejší. Kromě plaských oblátů se jednotlivých témat ujali i naši laici: jednotlivci i manželské páry a také pár zasvěcených osob z Plzně.
Půlhodinové přednášky jsou odděleny občerstvením, při němž se účastníci navzájem seznamují a mají také možnost prvních reakcí na slyšené slovo. Na závěr večera se všichni přítomní rozdělí do menších skupinek, aby bylo sdílení osobnější a intenzivnější. Skupinky vedou naši laičtí moderátoři.
Už první večer potvrdil zkušenost nás všech, že předáváním své osobní zkušenosti víry rosteme ve víře především my sami. Snad se ale Bůh i skrze naši společnou službu a snahu dotkne srdcí i dalších lidí. Vždyť prvním protagonistou evangelizace je on sám.