Jdi zpět

Věčné sliby u sester oblátek

V našej malej kongregácii sa dejú veľké veci. V sobotu 17. februára, keď si misionári obláti pripomínajú výročie schválenia kongregácie pápežom Levom XII., zložia svoje večné sľuby dve misionárky oblátky – Kasia a Paulina. Sú to prvé sestry pôvodom z Poľska a pevne verím, že nie posledné. Som si istá, že svedectvo ich misijného života bude povzbudením aj pre ďalšie dievčatá nielen v Poľsku, ale všade tam, kde budú pôsobiť, aby svoj život darovali službe Bohu a potrebným.
Celá táto udalosť bude o to slávnostnejšia, že hlavným celebrantom bude P. Louis Lougen OMI, generálny predstavený misionárov oblátov. Pre mňa osobne je každé stretnutie s ním uistením sa, že je duchovným otcom nie len pre oblátov, ale aj pre nás oblátky, a že môžeme vždy počítať s jeho blízkosťou, podporou a modlitbou. A tak sa už veľmi teším aj na to, že budeme mať príležitosť spoločného stretnutia s ním v našom generálnom dome.
Zatiaľ je tu u nás doma pokoj a ticho, ale už o pár dní to vypukne! A tak vás chcem pozvať, aby ste sa aspoň takto na diaľku pridali k našej oslave, na ktorej budú prítomní nielen príbuzní a priatelia Kasii a Pauliny, ale aj mnohí kňazi, obláti, zasvätené osoby, naši „chudobní“, ku ktorým nás Pán posiela v našej farnosti San Diego… Prosím vás aj o modlitbu za Kasiu a Paulinu, aby ich Pán žehnal v ich povolaní a aby ich naplnil radosťou z toho, že svoj život vložili do tých najlepších rúk. novicka Melánka