Jdi zpět

Velehrad v Plasích

Tradice pokračuje! Věděli jste, že mateřským klášterem nejstaršího cisterciáckého kláštera na Moravě, tedy Velehradu, je klášter v Plasích? Společná historie těchto dvou míst v současnosti pokračuje. Už několik let pravidelně přijíždějí studenti z velehradského Stojanova gymnázia k oblátům do Plas, aby zde zakusili trochu z „misijnosti“ západních Čech. Setkávají se u nás s našimi mladými ze společenství OMIGang a se členy KVS.
I letos v dubnu jsme s „Velehraďáky“ strávili dva víkendy. Nejprve dorazili ti nejvěrnější: skupinka už odrostlých bývalých studentů gymnázia spolu s Martinou, naší velkou kamarádkou a vychovatelkou z velehradského gymnázia, a o. Radimem, tamějším spirituálem. Dva týdny na to jsme pro 25 moravských biřmovanců pořádali OMILufting, tedy setkání s duchovně - pracovní náplní. Trochu jsme „proluftovali“ kostel v Oboře, nasekali a poklidili dřevo v Manětíně a jedna skupinka posekala trávu kolem našeho domu v Plasích a hlavně připravovala jídlo pro třicet hladových krků. Vrcholem pak byl společný sobotní večer chval a nedělní slavení eucharistie. Nechybělo samozřejmě ani noční Městečko Palermo 3D!