Jdi zpět

Víra v praxi... a na dřeň!

Po vzniku fuldské mezinárodní oblátské komunity jsou na území Středoevropské OMI provincie již dvě místa, která nabízejí mladým mužům příležitost ke sdílení misijního života, modlitby a apoštolátu. Nejde jen o to hlouběji si uvědomit své křesťanství, podíl na Ježíšově misii, ale také o možnost rozpoznat svou životní cestu a povolání. Důležitým a obohacujícím prvkem je také mezinárodní charakter zkušenosti.

Více zde: Plasy a Fulda