Jdi zpět

Žeň roku 2017

Na konci ledna se v našem provinčním domě v hesenském Hünfeldu konalo pravidelné zasedání Provinční rady. Nebylo by na tom nic nevšedního... Provinční radní se scházejí pravidelně a projednávají důležité otázky života a poslání provincie. Ale tentokrát...

Tentokrát to bylo nejen o starostech a povinnostech, ale také o velké radosti. Jednomyslně jsme totiž doporučili k prvním řeholním slibům naše novice Michaela Klee, Otu Medvece a Pavla Pece, kteří si tak budou moci 23. dubna poprvé napsat za své jméno nové "příjmení": OMI. A aby toho nebylo málo, jednomyslného přijetí ke kněžskému svěcení se dočkali i naši dva jáhni Petr Dombek, OMI a Karel Mec, OMI. To je ale žeň!