oblatologie

březen 1813 Poznámky sv. Evžena de Mazenod k postním katechezím proneseným v Eglise de la Madeleine v Aix-en-Provence
Postní katecheze v Madeleine 1813

prosinec 1814 Zápisky sv. Evžena de Mazenod o zkušenosti na Velký pátek 1807
Velký pátek 1807

09. 10. 1815 První dopis sv. Evžena de Mazenod o. Tempierovi do Arles
První dopis o. Tempierovi do Arles

27. 10. 1815 Odpověď o. Tempiera na první dopis sv. Evžena
Odpověď o. Tempiera

25. 01. 1816 La Supplique: žádost o schválení adresovaná generálním vikářům v Aix
La Supplique

1825 Předmluva sv. Evžena de Mazenod k první oblátské řeholi
Předmluva ke Konstitucím

06. 10. 2010 Průvodní dopis a závěrečný dokument Generální kapituly z r. 2010
Generální kapitula 2010

13. 03. 2016 Dopis adresovaný oblátům, asociovaným a mladým účastníky Kongresu o misii s mládeží
Dopis z 2. kongresu o misii s mládeží

16. 07. 2016 Dopis adresovaný kongregaci OMI účastníky Kongresu o povolání
Dopis z 1. kongresu o povolání

07. 10. 2016 Proslov papeže Františka k účastníkům Generální kapituly 2016
Proslov papeže Františka

11. 10. 2016 Závěrečné sdělení Generální kapituly 2016 určené všem oblátům a členům OMI rodiny
Generální kapitula 2016

08. 12. 2020 List Interní komise pro misii k slavnosti P. Marie Neposkvrněné 2020 o nové misii v Ghaně
List Interní komise pro misii o nové misii v Ghaně

03. 10. 2022 Proslov papeže Františka k účastníkům Generální kapituly 2022
Proslov papeže Františka 

OMI modlitby

o. Frank Santucci, OMI: Litanie se sv. Evženem
Litanie se sv. Evženem

The Missionary Association of Mary Immaculate (M.A.M.I.): Litanie se sv. Evženem, patronem rozvrácených rodin
Litanie se sv. Evženem, patronem rozvrácených rodin

o. Mario Borzaga, OMI: Meditativní růženec
Meditativní růženec s Mariem Borzagou, OMI

o. Mario Borzaga, OMI: Křížová cesta
Křížová cesta s Mariem Borzagou, OMI

21. 05. - 29. 05. 2015 Týden modliteb za oblátská povolání: modlitba růžence
Růženec za OMI povolaní 2015

Na cestě s Evženem de Mazenod 1782 - 1861 - 2011
Dvoutýdenní modlitba se sv. Evženem

sv. Evžen de Mazenod, OMI: modlitby
Modlitby sv. Evžena de Mazenod

OTEC GENERÁL

08. 12. 2013 List otce generála Louise Lougena, OMI u příležitosti Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie o povolání
List otce generála prosinec 2013

08. 12. 2014 List otce generála Louise Lougena, OMI u příležitosti Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie o budoucnosti kongregace
List otce generála prosinec 2014

17. 02. 2015 List otce generála Louise Lougena, OMI u příležitosti výročí schválení Konstitucí a pravidel o věrnosti Konstitucím
List otce generála únor 2015

08. 12. 2015 List otce generála Louise Lougena, OMI u příležitosti Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie o oblátském Trienniu
List otce generála prosinec 2015

25. 01. 2016 Homilie otce generála Louise Lougena, OMI u příležitosti dvoustého výročí zahájení společného života
Homilie otce generála leden 2016

17. 02. 2016 List otce generála Louise Lougena, OMI u příležitosti výročí schválení Konstitucí a pravidel: vděčnost za dar charismatu
List otce generála únor 2016

25. 01. 2017 List otce generála Louise Lougena, OMI u příležitosti zakončení Oblátského Triennia
List otce generála leden 2017

21. 05. 2017 List otce generála Louise Lougena, OMI u příležitosti slavnosti sv. Evžena de Mazenod: našim nejstarším
List otce generála květen 2017

15. 08. 2017 List otce generála Louise Lougena, OMI o "Roku oblátských povolání"
List otce generála srpen 2017

08. 12. 2017 List otce generála Louise Lougena, OMI o povolání
List otce generála prosinec 2017

17. 02. 2018 List otce generála Louise Lougena, OMI k výročí našich prvních konstitucí
List otce generála únor 2018

19. 10. 2018 List otce generála Louise Lougena, OMI k výročí první řehole
List otce generála říjen 2018

08. 12. 2018 List otce generála Louise Lougena, OMI o svatosti
List otce generála prosinec 2018

25. 01. 2019 List otce generála Louise Lougena, OMI k zakončení Roku oblátských povolání
List otce generála leden 2019

17. 02. 2019 List otce generála Louise Lougena, OMI o zneužívání
List otce generála únor 2019

21. 05. 2019 List otce generála Louise Lougena, OMI u příležitosti slavnosti sv. Evžena de Mazenod: Evženova blízkost k chudým a jeho pobyt v Palermu
List otce generála květen 2019

říjen 2019 List otce generála Louise Lougena, OMI u příležitosti Mimořádného misijního měsíce v církvi
List otce generála říjen 2019

prosinec 2019 List otce generála Louise Lougena, OMI u příležitosti slavnosti Neposkvrněného početí
List otce generála prosinec 2019

17. 02. 2020 List otce generála Louise Lougena, OMI o vděčnosti a aktuálnosti našeho povolání
List otce generála únor 2020

21. 05. 2020 List otce generála Louise Lougena, OMI o pandemii a oblátských povoláních
List otce generála květen 2020

15. 08. 2020 List otce generála Louise Lougena, OMI k Nanebevzetí P. Marie 
List otce generála srpen 2020

17. 02. 2021 List otce generála Louise Lougena, OMI u příležitosti výročí schválení konstitucí (pandemie)
List otce generála únor 2021

08. 12. 2021 List otce generála Louise Lougena, OMI o současných výzvách církve a kongregace
List otce generála prosinec 2021

17. 02. 2022 List otce generála Louise Lougena, OMI o přípravách na Generální kapitulu
List otce generála únor 2022

21. 05. 2022 List otce generála Louise Lougena, OMI o čtyřech důležitých událostech v kongregaci
List otce generála květen 2022

08. 12. 2022 List otce generála Chicha Roise, OMI o přijetí výzev Generální kapituly
List otce generála prosinec 2022

17. 02. 2023 List otce generála Chicha Roise, OMI o výročí Konstitucí a pravidel a misijním domovu
List otce generála únor 2023

MISIE - EVANGELIZACE

08. 12. 1975 Evangelii nuntiandi: Apoštolská exhortace papeže Pavla VI. o hlásání evangelia
Evangelii nuntiandi

07. 12. 1990 Redemptoris missio: Encyklika papeže Jana Pavla II. o stálé platnosti misijního poslání
Redemptoris missio

24. 11. 2013 Evangelii gaudium: Apoštolská exhortace papeže Františka o hlásání evangelia v současném světě
Evangelii gaudium

ŘEHOLNÍ ŽIVOT

25. 03. 1996 Vita consecrata: Posynodální apoštolská exhortace papeže Jana Pavla II. o zasvěceném životě a jeho poslání v církvi a ve světě
Vita consecrata

02. 02. 2014 Radujte se: Okružní list Kongregace pro zasvěcený život zasvěceným mužům a ženám z nauky papeže Františka
Radujte se

08. 09. 2014 Zkoumejte: Okružní list Kongregace pro zasvěcený život zasvěceným mužům a ženám - Putování za Božími znameními
Zkoumejte

28. 11. 2014 Apoštolský list Svatého otce Františka všem zasvěceným při příležitosti Roku zasvěceného života 
Apoštolský list Svatého Otce Františka