Misie
Oblátská rodina
Zakladatel
Oblátem dnes - povolání
Mládež
KVS
Collatio s OMI

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH MISIONÁŘŮ OBLÁTŮ!

Jsme misijním řeholním společenstvím kněží a bratří uprostřed katolické církve. Naším hlavním posláním je hlásat radostnou zvěst lidem, kteří o Ježíši Kristu a jeho evangeliu ještě neslyšeli, nebo těm, ke kterým obvyklá pastorace Církve nedosahuje. Tuto svou misii - poslání uskutečňujeme v apoštolských komunitách a v úzké spolupráci s laiky, kteří jsou našimi partnery v evangelizaci.

Co to všechno znamená, se můžete dozvědět prostřednictvím těchto stránek nebo návštěvou jednoho z našich domů.

Novinky

... a hořelo nám srdce!

O postním víkendu 24. - 26. března se v oblátském domě v Nikolausklosteru nedaleko Düsseldorfu uskutečnil 1. kongres Středoevropské OMI provincie o misii s mládeží. A byla to síla! Sice jsme stále ještě uprostřed postní doby, ale my už jsme přesto zažili Letnice!

více zde

Přihlašování spuštěno!

Shánějte montérky, posilněte fyzičku, už jen 150 dní nás dělí od nejlepší akce léta - dobrovolnické brigády Workship! A pilujte cizojazyčnou mluvu, protože letošní pátý ročník bude událostí mezinárodní. 

více zde

O Unitu a kuchařském umění...

Měsíc utekl jako voda, a tak přišel druhý březnový víkend a s ním i další OMITreffing. A protože OMIGang už dávno není společenstvím jen české oblátské mládeže, přijel na víkend i náš německý spolučlen Tom.

více zde

Jsme obalem Boží slabiky.

O víkendu 3. - 5. března 2017 jsme se na velehradském gymnáziu zúčastnili duchovní obnovy pro mládež. Slovy, která nás hluboce zasáhla, k nám promlouval otec Vlastík Kadlec, OMI.

více zde

A že se toho děje i u nás asociovaných!

O tom jsme se mohli přesvědčit před pár dny. Každá regionální skupina asociovaných (laiků sdílejících charisma a apoštolát misionářů oblátů) má totiž svého mluvčího, který svoji skupinu tak trochu vede a má hlavně na starosti komunikaci s provinčním mluvčím...

více zde

Plasy - Velehrad - Fulda

Vztah plaské komunity misionářů oblátů a velehradského Stojanova gymnázia oslaví letos už osmé narozeniny. Od roku 2009 se studenti z Velehradu několikrát do roka scházejí s oblátskou komunitou k duchovním cvičením, „misijní výpomoci“ na západě Čech nebo jen tak pro radost.

více zde

O Tutovi a ještě mnohem víc...

Jedeme dál... Je to až neuvěřitelné, ale od prvních slibů nás mladých asociovaných uběhlo už víc než pět měsíců, a tak bylo na čase opět intenzivněji zapracovat na naší oblátské formaci, která říjnovou asociací rozhodně neskončila.

více zde

Meditací a tichem ke Kristu

Lahodný zvuk tibetské mísy naplnil tichou místnost, zakroužil nad mojí hlavou, chvěl se v prostoru, než se pomalu vnořil do ticha. Učil i mne odcházet do ticha v sobě... Schody do hlubin mého já se stal můj dech.

více zde

O jáhenské misijní cestě do Klokot...

O uplynulém víkendu (17. - 19. únor) jsem byl pozván do Klokot, naší druhé oblátské komunity v Česku. Šlo hlavně o to přičichnout i k jinému prostředí než tomu plaskému...

více zde

A to všechno o jednom víkendu?! OMIGang jede!

Po úspěšně zvládnutém zkouškovém a chřipkovém období se na únorovém Treffingu sešel OMIgang v téměř plné sestavě. S některými jsme se v Plasích shledali po opravdu dlouhé době, takže páteční večer, tradičně věnovaný sdílení a povídání všeho druhu...

více zde

Víra v praxi... a na dřeň!

Po vzniku fuldské mezinárodní oblátské komunity jsou na území Středoevropské OMI provincie již dvě místa, která nabízejí mladým mužům příležitost ke sdílení misijního života, modlitby a apoštolátu. 

více zde

Misijní klub má své jméno: MissiOmi!

Co je to misie? Jak evangelizovat? To jsou jen některé otázky, na které se snažíme společně najít odpověď v naší skupince mladých nadšenců pro misii. Sešli jsme se již podruhé a naše setkání bylo produktivní již od začátku.

více zde

Žeň roku 2017

Na konci ledna se v našem provinčním domě v hesenském Hünfeldu konalo pravidelné zasedání Provinční rady. Nebylo by na tom nic nevšedního... Provinční radní se scházejí pravidelně a projednávají důležité otázky života a poslání provincie. Ale tentokrát...

 

více zde

O budoucnosti na provinčním sněmu

Od nedělního večera 22. ledna se v německém Hünfeldu konal Provinční sněm Středoevropské provincie OMI. Jde vlastně o takovou malou „generální kapitulu“. Malou, ale za to se vším všudy.

více zde

OMIGang World na facebooku!

Sotva jsme v Plasích oslavili Silvestra a začátek nového roku, přihnala se polovina ledna a s ní první OMITreffing v roce 2017. Sešli jsme se tentokrát v menším počtu a asi není těžké si domyslet, že na vině je právě probíhající zkouškové období a konec klasifikace.

více zde

Souznění s papežem

Někdy se zdá až neuvěřitelné, jak do sebe věci zapadají. Snad není příliš troufalé vidět v běhu věcí vanutí Ducha svatého. Určitě tomu je alespoň v případě našeho souznění s papežem Františkem a univerzální církví, v tomto čase zvláštním způsobem především ohledně misie s mládeží a v otázce povolání.

více zde

Hned od počátku roku nově!

Letošní Silvestr OMIGangu byl trochu jiný. Inu rosteme a vyvíjíme se… A jelikož Hospodinovy cesty jsou nevyzpytatelné, zavedly letos ke konci roku sice většinu OMI mladých jako tradičně do Plas na „klasické“ oblátské oslavy, ale dva členy také do Fuldy, kde se poprvé slavilo v nové oblátské mezinárodní komunitě.

více zde

Přání obnovené naděje

Jásavým hlasem zvěstujte, ohlaste to a rozneste až do končin země. Řekněte: „Hospodin vykoupil svého služebníka Jakuba.“ (Iz 48,20) Vánoce a počátek nového roku jsou vždycky nadějí nového – nově zrozeného, obnoveného, plného, lásky a smyslu plného, pokojného, opravdu bratrského a radostného – života. 

více zde

A formace pokračuje...

Možná si naši scholastici – jáhni Karel a Petr mysleli, že s koncem scholastikátu (takový oblátský „seminář“) v Itálii přijde i konec formace, ale… Ne, ne. I oni sami dobře vědí, že formace pokračuje dál a pokračovat bude po celý život. 

více zde

Vznikl klub nadšenců pro misii!

V OMIGangu jsme za těch pár let, co je na světě, rozjeli několik projektů, ze kterých máme opravdu velkou radost, protože se nám skrze ně daří setkávat s druhými a snad jim i trochu pomáhat. 

více zde