Misie
Oblátská rodina
Zakladatel
Oblátem dnes - povolání
Mládež
KVS
Collatio s OMI

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH MISIONÁŘŮ OBLÁTŮ!

Jsme misijním řeholním společenstvím kněží a bratří uprostřed katolické církve. Naším hlavním posláním je hlásat radostnou zvěst lidem, kteří o Ježíši Kristu a jeho evangeliu ještě neslyšeli, nebo těm, ke kterým obvyklá pastorace Církve nedosahuje. Tuto svou misii - poslání uskutečňujeme v apoštolských komunitách a v úzké spolupráci s laiky, kteří jsou našimi partnery v evangelizaci.

Co to všechno znamená, se můžete dozvědět prostřednictvím těchto stránek nebo návštěvou jednoho z našich domů.

Novinky

Loučení a vítání

Po úspěšně zvládnutých posledních zkouškách se nám po letech vrátili z ciziny domů naši scholastici Petr Dombek OMI a Karel Mec OMI. Je to radost! Vždyť už také bylo načase! Každý z nich svým vlastním a neopakovatelným způsobem popsal v několika řádcích, jaké pro ně jsou odjezdy a návraty...

více zde

Ze života noviců...

V září minulého roku se konala v Petersbergu (farnost u Fuldy vzdálená od našeho oblátského domu v Hünfeldu asi 15 km) lidová misie. My novicové jsme se jí nemohli zúčastnit, protože jsme právě procházeli kurzem hebrejštiny v Mohuči. Misie ale byla natolik úspěšná...

více zde

XIII. neděle v mezidobí

Ty jdi a zvěstuj Boží království.

1Král 19,16.19-21
Gal 5,1.13-18
Lk 9,51-62

více zde

"Vizitace" asociovaných

Na červnové setkání se za „klokotskou“ skupinou asociovaných přijel podívat otec Jens Watteroth, oblát zodpovědný za asociované na provinční úrovni. 

více zde

Červnový Zpravodaj MMD

Aktuální Zpravodaj Mariánského misijního díla se ohlíží za dvěma sty lety dějin misionářů oblátů, a tedy i díla ve prospěch světových misií. Ze současného světa pak přináší zprávy z Angoly, Indie, Srí Lanky a dalších oblátských misijních území. Dozvíte se také několik zajímavostí z oblátského života Středoevropské provincie i něco o způsobu, jak lze misiím pomáhat i dnes.

více zde

Evropští delegáti v Polsku

Poklidné zkouškové období polských oblátských scholastiků (seminaristů) v Obře nedaleko Poznaně bylo od nedělního večera 12. června na čtyři dny „narušeno“ přítomností osmnácti oblátů z celého evropského regionu. Polský scholastikát se totiž stal místem přípravného setkání evropských delegátů na Generální kapitulu.

více zde

A co bylo dál?

Předkrakovské setkání v dubnu proběhlo více než hladce, a tak jsme netrpělivě čekali na příchod června a s ním i na příležitost se znovu setkat. Stejně jako minule i tento víkend byl plný skvělých zážitků. 

více zde

Horečka páteční noci

Plzeň se v pátek zase rozpálila do horečkových teplot. Nightfever už potřetí přilákal do plzeňského kostela Nanebevzetí Panny Marie zástupy lidí. Skupina mladých dobrovolníků se jako obvykle vydala do centra města a po celý večer nabízela kolemjdoucím lidem svíčky...

více zde

Každý slavil, jak mohl...

My tři novicové jsme slavili slavnost sv. Evžena pěší poutí, a to hned 150 km dlouhou! Směřovala do Walldürnu, městečka v Badénsku – Württembersku, známého jako poutní místo k Ježíšově Nejsvětější krvi. V sobotu 21. května ráno, tedy přesně v den svátku našeho zakladatele, jsme se vydali na cestu z Fuldy a ve středu 25. května v poledne dorazili do baziliky ve Waldürnu. 

více zde

Být mediální hvězdou není lehké!

V minulých týdnech jsem se tak trochu stál „mediální hvězdou“, což má své výhody, ale i stinné stránky. Dělá to člověku dobře, když mu neznámí lidé radostně řeknou: „Znám Vás z televize!“, a je to zároveň i reklama pro celé společenství oblátů. 

více zde

... a slavilo se v Hünfeldu.

Letošní Eugenmeeting se konal od 20. do 22. května v oblátském domě sv. Bonifáce v Hünfeldu. Tradiční setkání oblátských asociovaných se konalo při příležitosti slavnosti sv. Evžena de Mazenod a doprovázel ho P. Jens Watteroth OMI, který má za obláty asociované na starosti, a Sebastian Veits, který byl loni v říjnu ustanoven celoprovinčním mluvčím asociovaných.  Z Česka tentokrát dorazila jen skupinka pěti mladých pre-asociovaných a o. Vlastimil. Dospělí asociovaní totiž slavili spolu s ostatními obláty v Táboře – Klokotech. Německých asociovaných bylo kolem padesáti.

více zde

A slavilo se na Klokotech...

Každým rokem se květnovou sobotu, která je nejblíže datu 21. května, setkává celá oblátská rodina na společné slavnosti. Připomíná si tak den narození pro nebe zakladatele oblátů sv. Evžena de Mazenod. V letošním roce nám to vyšlo úplně přesně, protože 21. květen připadl právě na sobotu.

více zde

Einladung zu Workship 2016

JA! V tom našem ztřeštěném světě se už zase stalo módním stavět hranice, zdi a bariéry. Máme velkou radost, že aspoň v tom malém, kterého jsme jako WorkshipTeam schopni, jdeme proti proudu!

více zde

WorkshipTeam jede!

V neděli 8. května jsme se v hojném počtu znovu sešli nad přípravami Workshipu, tentokrát na plzeňském décéemku. Setkání jsme zahájili „workship modlitbou“, kterou se členové týmu modlí každý den. Pak už jsme se pustili do projednávání nejrůznějších záležitostí...

více zde

Kříž, který měl být poslední.

Když v lednu 1970 umíral otec Jan Straka, OMI, poslední misionář oblát žijící v tehdejším Československu, nikdo nemohl tušit, co se stane s jeho oblátským křížem, který – jako každý jiný oblát – obdržel v den svých věčných slibů. Obláti byli tehdy u nás přinuceni vymřít.

více zde

Společné hledání

V dnešní době a v dnešní Evropě není zcela snadné nacházet správné cesty a recepty pro život a službu řeholního misijního společenství. I proto se už pomalu stalo v naší Středoevropské provincii misionářů oblátů novou tradicí hledat odpovědi na znamení doby, na potřeby dnešních lidí, ale také na otázky spojené s organizací a správou našich domů, které už několik let procházejí složitým procesem proměny, společně.

více zde

Noviciát aneb je to fakt hustý!

Říkal jsem si, že noviciát se od prenoviciátu moc lišit nebude: budeme přece zametat, vytírat, modlit se, slavit eucharistii, hrát karty, sportovat, dívat se na filmy a číst úplně stejně jako do teď. Pár změn sice přijde, ale vlastně se nic moc nezmění... 

více zde

O. Martin v Ostřihomi

Evropské setkání o pastoraci Romů a migrujících osob pořadané C.C.I.T. (Comité Catholique International pour les Tsiganes) se tentokrát konalo ve dnech 8. – 10. dubna v Ostřihomi (Maďarsko). Stejně jako loni se ho i letos za Českou republiku účastnil náš o. Martin Sedloň, OMI. Zatímco na to loňské do Rumunska jel ze západních Čech sám, v letošním roce s ním v autě jely tři členky sociálně - pastoračního týmu z Českého západu, o.p.s., kde působí : indická řeholní sestra Jassleen, Anička z romské komunity a Monika, která se věnuje především doprovázení sociálně slabých rodin.

více zde

Polévka i mše pro bezdomovce

I po Velikonocích pokračuje naše služba pro lidi bez domova. O. Martin Sedloň, OMI byl už v loňském roce přizván k tomu, aby slavil mši pro lidi bez domova v Plzni v kostelíku U Ježíška. Z nárazové výpomoci se už vyklubala pravidelnost.

více zde

Formace v druhé polovině

Formační období budoucích mladých asociovaných se přehouplo do druhé půlky, a tak se tito preasociovaní (jak si pracovně říkáme) opět sešli na víkend v Plasích, aby zase o něco víc pronikli do charismatu sv. Evžena, sdíleli svoje duchovní životy a připravovali se na to, co přijde letos v říjnu.

více zde