Jdi zpět

OMIGang na setkání s biskupy

Díky tradici založené papežem Janem Pavlem II. se i u nás v Plzeňské diecézi o uplynulém víkendu konal už XXXII. světový den mládeže. Setkání mládeže s biskupem (v našem případě s biskupy Tomášem a Františkem) každoročně pomáhají organizovat i obláti. Inspirací pro téma letošního setkání byl verš z Magnificat: "Veliké věci mi učinil ten, který je mocný." (Lk 1,49).
Setkání zahájila o pátečním propršeném večeru křížová cesta centrem Plzně. Nevlídné počasí, které průvod vytrvale zasypávalo dešťovými kapkami, vynahradila atmosféra jednoty všech, kdo se i za takovýchto podmínek rozhodli cestou projít a připomenout si kříže, které na sebe vzal Pán Ježíš. OMIGang (resp. jeho plzeňská část) se zhostil zastavení připomínající kříž nedostatečnosti člověka. Jako rekvizita mu při scénce posloužil rybářský prut se zavěšenými symboly toho, po čem lidé v životě touží - bohatství, krása, vědění, štěstí a nahoře srdce, symbol lásky. Poselstvím celé scénky bylo, že na ty skutečně nejvyšší hodnoty nemůže člověk nikdy dosáhnout sám, vždy potřebuje společenství s druhým člověkem a vztah s Bohem. Naše Janička si tak opravdu užila všemožné zdvihání a šplhání.
Večer zakončily chvály a krátká adorace v katedrále na náměstí, odkud se účastníci mohli přesunout za teplým čajem a chleby s pomazánkou do sálu na biskupství. Že se program vyvedl (nebo že byla dobrá pomazánka), dosvědčovaly skupinky mladých z celé diecéze, které tu ještě dlouho do večera s namazaným krajícem v ruce živě diskutovaly.
Program setkání mládeže s biskupy pokračoval v sobotu v aule gymnázia na Mikulášském náměstí. Hlavním tahákem byl letos host Marián Kuffa, který neváhal vážit několikahodinovou jízdu autem ze slovenských Žakovců, kde jako kněz působí. Kvůli němu se i někteří již starší nerozpakovali znovu prohlásit za mládež a zúčastnit se setkání. Kromě přednášky Mariana Kuffy byly samozřejmě na programu i oblíbené workshopy, na kterých nechybělo oblátské zastoupení. Petr, omi totiž vedl workshop věnovaný hledání povolání. OMIgang byl více než důstojně zastoupen zvláště díky našim holkám Štěpánce a Páje, které u svého stánku lákaly na dobrovolnickou brigádu Workship. Celé setkání pak završil průvod s ratolestmi a společně slavená eucharistie v kostele P. Marie Růžencové na Jiráskově náměstí. Téměř rodinnou a neformální atmosféru ještě podpořil dárek, který z rukou biskupů přijal každý účastník včetně kněží a kapely. Tím dárkem byly olomoucké tvarůžky s logem celostátního setkání mládeže, které se bude konat v Olomouci v polovině srpna letošního roku. Hlavním úkolem každého z nás tedy pak bylo nezapomenout syreček v kostelní lavici. Anička a Petr, omi