Misie
Oblátská rodina
Zakladatel
Oblátem dnes - povolání
Mládež
KVS

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH MISIONÁŘŮ OBLÁTŮ!

Jsme misijním řeholním společenstvím kněží a bratří uprostřed katolické církve. Naším hlavním posláním je hlásat radostnou zvěst lidem, kteří o Ježíši Kristu a jeho evangeliu ještě neslyšeli, nebo těm, ke kterým obvyklá pastorace Církve nedosahuje. Tuto svou misii - poslání uskutečňujeme v apoštolských komunitách a v úzké spolupráci s laiky, kteří jsou našimi partnery v evangelizaci.

Co to všechno znamená, se můžete dozvědět prostřednictvím těchto stránek nebo návštěvou jednoho z našich domů.

Novinky

Nové začátky

Nadpis „Nové začátky“ dobře vystihuje jeden velmi intenzivní týden v životě oblátů a v životě farníků v naší misii v západních Čechách. Od 17. do 21. srpna jsme spolu s workshipovým týmem hledali něco nového pro náš starý známý projekt Workship. 

více zde

Čas na společný "check up"

Deset dní na přelomu letošního srpna a září jsem měl tu čest, ale hlavně velkou radost prožít spolu s komunitou našich mladých spolubratří, misionářů oblátů, kteří se ve Vermicinu u Říma připravují na to, aby se stali misionáři opravdu blízkými Bohu a lidem, ke kterým budou posláni. 

více zde

Na Úletu se těžkne...

Letošní Úlet byl zase jedním z těch, po kterých člověk „ztěžkne“. Já osobně jsem ztěžkl tím, co jsem všechno u účastníků a týmu viděl a co všechno jsem od nich slyšel. Klíčovým momentem Úletu je nejen sdílení v gangách (skupinkách)...

více zde

Oblátem nebo členem Oblátského misijního díla?

Misionářem je člověk od křtu. To je bez debat! Jenže čím jsme, tím se musíme ještě stát. Známé to pravidlo…
Jsou misionáři na plný úvazek: ti, kteří pro Boží království opustí domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku…, aby dostali stokrát víc a za podíl život věčný (srv.: Mt 19,29). A to jsme i my, misionáři obláti, kněží i bratři a také sestry oblátky.

více zde

Rozletěli jsme se!

Na přelomu července a srpna proběhl na faře v Nečtinech druhý ročník Rozletu, týdenního napůl putování a napůl přebývání pro „mladé dospělé“. Setkání, které na sebe letos vzalo zas o trochu víc podobu duchovních cvičení...

více zde

OČIMA MISIÍ: nový zpravodaj oblátské rodiny!

Milí přátelé oblátských misií, čas, který v posledních měsících prožíváme, nám dává ještě silněji zakoušet, jak úzce jsme mezi sebou na této zemi propojeni a jak je naše křesťanská rodinná sounáležitost, kterou jako dar dostáváme ve křtu, živá a opravdová. Křesťanské bratrství a sesterství, které nezná rozdělení ani bariéry rasy, jazyků, národů, společenského postavení nebo pohlaví (srv. Gal 3,27-28; Kol 3,11), z nás v Kristu tvoří jednu rodinu a zbavuje strachů pramenících z odlišností a rozdílů.

více zde

Další naslouchárna, tentokrát v Jihlavě

S radostí oznamujeme, že dva roky po založení Naslouchárny Betlehem v Plzni se zrodila naslouchárna také v Jihlavě. Dostala přízvisko Na Chorebu. Naslouchárna je místem, kde se naslouchá lidským osudům, trápením i radostem těch, kteří se z různých důvodů dostali na okraj společnosti. 

více zde

Jen taková návštěva "na skok"

Šlo jen o takovou návštěvu na skok, jenže to by naším provinciálem nesměl být náš Felix, aby třeba jen dvoudenní krátké návštěvy nevyužil k tomu, aby se začaly dít velké věci. Na přelomu června a července tedy přijel na svou už několikátou návštěvu Česka...

více zde

Čtyři tuny mouky a začátek nové misie

Zdravím vás, milí přátelé. Po delší době se opět hlásím s krátkou zprávou ze Zimbabwe. Lockdown sice dál trvá, ale některé věci se, zdá se, začínají dávat do pohybu. Jen čtěte dál.

více zde

Vsaď na evangelium!

Komunita Vtěleného Slova je každoročně obnovovaným společenstvím mladých mužů, kteří chtějí svůj život vsadit na Boží slovo, přesvědčit se o tom, že tam, kde jsou dva nebo tři shromážděni v Ježíšově jménu, je On opravdu uprostřed nich, působí mezi nimi a proměňuje jejich životy (srv. Mt 18,20).
První komunita vznikla podle oblátského italského vzoru "Centro giovanile" v r. 2012 v Plasích. A každý rok byl jiný... Jde o obyčejný život, do kterého každý přináší to své: svá vlastní obdarování, talenty, radosti, svůj způsob prožívání víry a také své slabosti a omezení.

více zde

Střípky z karantény: oblátský scholastikát Vermicino

Zdravím vás všechny z krásného Říma! Upřímně nevím, co se teď v Římě děje, protože jsem už více než sedm týdnů nevykročil na ulici. Všichni, kdo sledujete zprávy z Itálie, víte, že situace není snadná. V Římě je ale situace stabilní a moc nakažených tu není. 

více zde

Novinky z karanténního Zimbabwe

Milí přátelé, srdečně vás zdravím tady od nás z buše! Prý teď máte kvůli karanténě spoustu volného času, tak vám posílám něco na čtení. U vás na severu se touhle dobou příroda probouzí po zimním spánku.

více zde

Velikonoce v obýváku

Milí přátelé, letošní výjimečná situace si vyžaduje výjimečné prostředky. Možná si stejně jako my ani vy nedokážete představit, že skončí velikonoční vigilie nebo slavnostní eucharistie na Neděli Vzkříšení a my se nebudeme moci společně obejmout, přiťuknout si skleničkou "bohemky", 

více zde

Pomoc pro Zimbabwe!

V čase všudypřítomné nouze a mnoha potřeb na všech frontách se na vás obracíme s prosbou i my, misionáři obláti spolu s celou oblátskou rodinou. Více než kdykoli jindy si právě teď uvědomujeme, že jsme všichni opravdu jedna rodina...

více zde

Navzdory všem hranicím

Minulou středu 25. března jsem ve vězení zažil zvláštní moment modlitby a sjednocení napříč hranicemi různých denominací a národů. Na tento den vyzval papež František všechny křesťany k tomu, aby se v pravé poledne spojili v modlitbě Otče náš.

více zde

Jsme v tom spolu čím dál víc!

Evropa je v současné době hlavním střediskem nákazy novým koronavirem, jenže v Africe tiká časovaná bomba... Naší pomoci bude jistě zapotřebí. Ne zítra, ale dnes. 

více zde

Česko a Zimbabwe: tak daleko a tak blízko!

Včera, týden od pátku třináctého, jsem se dlouho do večera díval na televizi. Máme tu satelitní, takže když si pustíme dieslový agregát (elektřina ze sítě jde většinou jen pár hodin v noci), můžeme si ji dokonce i pustit. 

více zde

Izolovaní, ale ne osamocení!

Za řeholní rodinu misionářů oblátů a za všechny naše asociované laiky a přátele vás chceme v těchto složitých a těžkých časech povzbudit a dodat vám všem, stejně jako sobě samotným, naději, že Hospodin právě i tyto chvíle proměňuje v "čas příhodný" naplněný zvláštní milostí, která nám může poskytnout zcela jedinečnou jistotu jeho přítomnosti a dotknout se nás jeho láskou a blízkostí.

více zde

V karanténě spolu!

Milí přátelé, my, misionáři obláti a celá oblátská rodina v Česku, chceme být všem svým blízkým, příbuzným, farníkům, rodinám, známým i neznámým v této zvláštní postní době VELMI NABLÍZKU. Proto spouštíme projekt „V KARANTÉNĚ SPOLU!“

více zde

Růst, aby měl Bůh větší prostor.

Únorové setkání zástupců oblátské rodiny (oblátů s věčnými sliby, scholastiků, noviců, asociovaných, sester oblátek) Středoevropské OMI provincie navazovalo v hesenském Hünfeldu na setkání říjnové, kdy jsme zahájili proces hledání společné misijní a komunitní vize do r. 2024.

více zde