Misie
Oblátská rodina
Zakladatel
Oblátem dnes - povolání
Mládež
KVS

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH MISIONÁŘŮ OBLÁTŮ!

Jsme misijním řeholním společenstvím kněží a bratří uprostřed katolické církve. Naším hlavním posláním je hlásat radostnou zvěst lidem, kteří o Ježíši Kristu a jeho evangeliu ještě neslyšeli, nebo těm, ke kterým obvyklá pastorace Církve nedosahuje. Tuto svou misii - poslání uskutečňujeme v apoštolských komunitách a v úzké spolupráci s laiky, kteří jsou našimi partnery v evangelizaci.

Co to všechno znamená, se můžete dozvědět prostřednictvím těchto stránek nebo návštěvou jednoho z našich domů.

Novinky

Světový den chudých po sedmé

Myšlenka na Světový den chudých vznikla před sedmi lety jako vhodné pokračování roku Božího milosrdenství...

více zde

Zprávy z Ukrajiny: pomoc pokračuje!

Misionáři obláti Panny Marie Neposkvrněné působící na Ukrajině upřímně děkují vám všem, dobrým lidem, kteří finančně podporujete lidi zbídačené válkou, kterou na území Ukrajiny vede Rusko.

více zde

Jak na povolání?

Povolání! Nabízíme novou jednoduchou stránku se základními informacemi k hledání osobního povolání a také s podstatnými aspekty povolání misionářů oblátů: www.povolani.oblati.cz

více zde

OČIMA MISIÍ: Výzvy a naděje oblátského světa

V novém zpravodaji oblátské rodiny a Oblátského misijního díla najdete poslední novinky z 37. generální kapituly misionářů oblátů. Kudy se bude ubírat misijní cesta 4 000 misionářů oblátů a dalších stovek oblátských asociovaných v nejbližších šesti letech? Jaké důrazy máme ve svém společném životě a poslání jako oblátská rodina mít především na paměti? K čemu nás vyzývá papež František a k čemu nás volají naléhavé potřeby současného světa? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete v devátém čísle našeho misijního zpravodaje.

více zde

Florencie 23: svátost společenství

Minulý víkend vyrazilo několik z nás asociovaných do Florencie. Nádherným městem jsme se procházeli celý jeden den a stálo to za to. To hlavní se ale mělo dít kousíček vedle – ve Fiesole...

více zde

Oblátská pomoc Ukrajině pokračuje!

S pokračující válkou na Ukrajině je čím dál potřebnější i naše vytrvalá pomoc. Možností, jak svou podporu i dále adresně směřovat, je pomáhat oblátům a jejich lidem přímo na Ukrajině. Oblátské komunity a farnosti z Evropy...

více zde

Světový den chudých v Plzni

Byť s týdenním zpožděním, ale o to požehnaněji, se podařilo oslavit Světový den chudých 2022 s těmi nejchudšími v neděli 20. listopadu v kulturním domě Jas v Plzni na Slovanech. Organizátoři i účastníci měli radost z přítomnosti plzeňského biskupa Tomáše Holuba a papežského nuncia...

více zde

Vaše mešní intence i nadále pomáhají

Jednou z možností, jak podpořit naše misie, jsou mešní intence. Takto vaše dary pomáhají naší misii v Pákistánu a Zimbabwe. Zde směřují ke spolubratřím našeho Karla Mece, OMI, v podobné misii St Kizito v Insuzu.

více zde

Radostné Vánoce ze Zimbabwe! S nadílkou!

Trošku předčasné a netypické, ale o to radostnější vánoční přání přišlo těsně před Vánoci od našeho spolubratra Karla Mece, OMI ze Zimbabwe! Děkujeme všem za štědrost a za věrnost naší společné misii!

 

více zde

Radost pro Zimbabwe, radost pro nás!

Ve studeném prosincovém odpoledni třetí neděle adventní zazněl v klokotském kostele zpěv Milevského smíšeného a dětského Příležitostného sboru při 2. ZŠ Milevsko. Třetí neděle je trochu speciální, říká se jí neděle radostná. A to mohou účastníci koncertu, při kterém kostel trochu praskal ve švech, potvrdit. 

více zde

Nový restart po katastrofě v Pákistánu

Ničivé záplavy zanechaly v Pákistánu zkázu. Vláda země oficiálně požádala mezinárodní společenství o pomoc. Pákistánská Národní agentura pro zvládání katastrof oznámila, že si povodně mezi 1. červencem a 1. zářím 2022 vyžádaly přes 1300 mrtvých a více než 3500 zraněných.

více zde

S mladými o povolání

Letos jsme se začátkem listopadu setkali s oblátskou Komisí pro mládež (CPJVE) ve Velletri poblíž Říma. A i když se místa, kde se CPVJE setkání pořádají, mění, rodinný duch zůstává. Bez ohledu na město, kde se toto evropské setkání koná, přijíždím do tohoto společenství jako domů. 

více zde

Asociační sliby na Klokotech

Asistentka pedagoga, vychovatelka, inženýr, charitní pracovník, sociální pracovník, maminky na mateřské, maminka v domácnosti s postiženou dcerou, učitelka, oblát z Rakouska, Česka a ze Srí Lanky. Výčet není úplný...

více zde

Nový oblátský generální tým

29. září 2022 zvolila 37. generální kapitula misionářů oblátů14. generálním představeným o. Luise Ignacia Roise Alonsa OMI, kterému ale nikdo z oblátské rodiny neřekne jinak než Chicho.

více zde

Po třech letech asociace naživo!

Když jsme se v říjnu 2019 na konci provinčního setkání loučili, nikdo z nás netušil, že se loučíme na dlouhé tři roky. Provinční setkání asociovaných se koná každý rok na podzim a jde o jedno z nejdůležitějších setkání pro německé a české laiky. Je to totiž setkání, na kterém obnovujeme své sliby,...

více zde

Generální kapitula v otázkách a odpovědích

V Nemi u Říma probíhá 37. generální kapitula misionářů oblátů. Její atmosféru, náplň a cíle přibližuje v rozhovoru jeden ze dvou delegátů Středoevropské provincie Vlastimil, OMI. Kapituly se účastní spolu s naším provinciálem Felixem, OMI...

více zde

Misionář na prázdninách

Opatrně a občas se v letních měsících mezi námi záhadně objevoval náš misionář Karel Mec OMI. Žádný velký halas jeho příjezd nedoprovázel. Možná také proto, že jak už to na jižní polokouli chodí, věci nejsou jasné do poslední chvíle. A vytoužená dovolená po třech letech strávených na pořádně tvrdé misii se dlouho zdála jako sen...

více zde

37. generální kapitula zahájena!

14. září byla v italském Nemi nedaleko Říma zahájena 37. generální kapitula misionářů oblátů. Generální kapitula je v kongregaci vrcholnou autoritou a schází se jednou za šest let, aby zvolila novou generální správu, ale především posílila jednotu naší řeholní rodiny, formulovala nové misijní plány a určila hlavní směřování kongregace do nejbližší budoucnosti.

více zde

Poutníci naděje ve společenství

Předposlední srpnový týden někteří z nás odjížděli na tradiční duchovní cvičení mazenodské rodiny a přátelé se nás v legraci ptali, v čem se tam asi budeme cvičit? Naše odpověď zní: byl to trojboj. Doprovázející otec Günther OMI pro nás jako téma vybral...

více zde

Velkokřest na Dobré Vodě

Vše nasvědčuje tomu, že po několika letech přestávky začíná znovu ožívat přítomnost oblátského působení v romské komunitě Dobrá Voda na západě Čech. Z přátelské návštěvy o. Martina Sedloně OMI, který do romské komunity v minulých letech dojížděl...

více zde