Misie
Oblátská rodina
Zakladatel
Oblátem dnes - povolání
Mládež
KVS

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH MISIONÁŘŮ OBLÁTŮ!

Jsme misijním řeholním společenstvím kněží a bratří uprostřed katolické církve. Naším hlavním posláním je hlásat radostnou zvěst lidem, kteří o Ježíši Kristu a jeho evangeliu ještě neslyšeli, nebo těm, ke kterým obvyklá pastorace Církve nedosahuje. Tuto svou misii - poslání uskutečňujeme v apoštolských komunitách a v úzké spolupráci s laiky, kteří jsou našimi partnery v evangelizaci.

Co to všechno znamená, se můžete dozvědět prostřednictvím těchto stránek nebo návštěvou jednoho z našich domů.

Novinky

Jak na povolání?

Povolání! Nabízíme novou jednoduchou stránku se základními informacemi k hledání osobního povolání a také s podstatnými aspekty povolání misionářů oblátů: www.povolani.oblati.cz

více zde

Misionář na prázdninách

Opatrně a občas se v letních měsících mezi námi záhadně objevoval náš misionář Karel Mec OMI. Žádný velký halas jeho příjezd nedoprovázel. Možná také proto, že jak už to na jižní polokouli chodí, věci nejsou jasné do poslední chvíle. A vytoužená dovolená po třech letech strávených na pořádně tvrdé misii se dlouho zdála jako sen...

více zde

37. generální kapitula zahájena!

14. září byla v italském Nemi nedaleko Říma zahájena 37. generální kapitula misionářů oblátů. Generální kapitula je v kongregaci vrcholnou autoritou a schází se jednou za šest let, aby zvolila novou generální správu, ale především posílila jednotu naší řeholní rodiny, formulovala nové misijní plány a určila hlavní směřování kongregace do nejbližší budoucnosti.

více zde

Poutníci naděje ve společenství

Předposlední srpnový týden někteří z nás odjížděli na tradiční duchovní cvičení mazenodské rodiny a přátelé se nás v legraci ptali, v čem se tam asi budeme cvičit? Naše odpověď zní: byl to trojboj. Doprovázející otec Günther OMI pro nás jako téma vybral...

více zde

Velkokřest na Dobré Vodě

Vše nasvědčuje tomu, že po několika letech přestávky začíná znovu ožívat přítomnost oblátského působení v romské komunitě Dobrá Voda na západě Čech. Z přátelské návštěvy o. Martina Sedloně OMI, který do romské komunity v minulých letech dojížděl...

více zde

GECO: mladí z Evropy a oblátské charisma

První srpnové dny strávené v mateřském domě Misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné v Aix-en-Provence se snažím mít vepsané v paměti červenou barvou, která znamená „důležité“. Bylo nás asi 30 z různých zemí...

více zde

OČIMA MISIÍ: Oblátská misie ve válce

Čerstvé číslo zpravodaje oblátské rodiny v Česku informuje o aktuálním tématu: válce na Ukrajině z oblátského pohledu. Obsah se ale neomezuje jen na ruskou agresi na Ukrajině, ale zaměřuje se na misii ve válce jako takové. Přináší několik příkladů našich spolubratří, kteří se uprostřed válečných konfliktů různých druhů stali svědky smíření a pokoje, ale i nenásilného boje za spravedlnost. Celé číslo je prokládané citáty papeže Františka k obtížnému a bolestnému tématu války.

více zde

Přípravy na 37. Generální kapitulu misionářů oblátů

Generální kapitula je nejvyšší autoritou naší řeholní kongregace. Jak říká oblátská řehole, „schází se pravidelně, aby vyjádřila jednotu a účast všech na životě a poslání kongregace.“ 37. generální kapitula misionářů oblátů se sejde nedaleko Říma od 14. září do 14. října. 

více zde

Druhý kongres oblátských asociovaných

V roce 1998 se ve francouzském Aix en Provence konal historicky první kongres oblátských laiků. Za téměř jedno čtvrtstoletí se toho hodně událo a změnilo, a tak nastal čas se znovu více propojit a sdílet to všechno nejen na lokální úrovni, ale i regionální a dokonce i celokongregační.

více zde

Naděje v úsměvu

Na oblátskou pout nepřijeli poutníci. 21. května, na den narození zakladatele kongregace misionářů oblátů pro nebe, se konala tradiční pouť v Klokotech u Tábora. Obláti v Čechách působí na misii v západních Čechách, konkrétně na Plasku, Manětínsku a Dolnobělsku...

více zde

Oblátští asociovaní a spoluzodpovědnost za misii

Už několik let spolupracujeme s modlitební iniciativou původně Španělské dnes Středozemní oblátské provincie: Nepřetržitý růženec za oblátská povolání. Jeho organizace je už několikátým rokem v rukou španělských OMI laiků v čele s Pablo Renedem z madridské komunity v Aluche. Dnes nejde vůbec jen o španělskou nebo evropskou záležitost, ale celosvětovou. 

více zde

Světové setkání oblátských asociovaných

Datum celosvětového setkání oblátských asociovaných se pomalu přibližuje. Na konci května 2022 se sejdou oblátští laici jednotlivých kontinentů, aby se blíže poznali. Každé setkání totiž obohacuje a dává vznik novým možnostem. 

více zde

Jak dál v oblátské Evropě?

Po dlouhé pauze způsobené pandemií se i naše oblátská mezinárodní setkání vrací zčásti (ne všechno, co omezení přinesla, je totiž k vyhození…) z virtuálního prostoru na židle uspořádané do kruhu v sálech našich domů. 

více zde

Oblátská pomoc Ukrajině

Na Ukrajině v současnosti působí naši spolubratři misionáři obláti na 11 místech. Některé naše komunity a nám svěřené farnosti se nyní ocitly přímo uprostřed válečných bojů...

více zde

Vadim Dorosh, OMI: snažím se zvedat vojákům náladu...

Od dětství chtěl být vojákem. Základní službu absolvoval u ukrajinské pohraniční stráže, poté vstoupil do armády. Tady zaslechl Boží hlas a pochopil, že přišel o jeho živou přítomnost. Vrátil se tedy k modlitbě, svátostem a četbě Písma... 

více zde

Komunitní prostory v Dolní Bělé požehnány!

V neděli 6. března 2022 přijel otec biskup Tomáš a náš provinciál kongregace Misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné o. Felix Rehbock OMI, aby společně požehnali novou kapli Nejsvětější Trojice a celý dům (faru) v Dolní Bělé...

více zde

Nikdy své lidi neopustíme!

Zatímco ruské dělostřelectvo útočí na ukrajinská města v přesvědčení, že tak zmírní odpor, náš spolubratr oblát Pavel Vyškovskij, OMI odmítá myšlenku, že by opustil věřící, kteří jsou mu svěřeni do péče. 

více zde

Modlete se za nás... zůstáváme s lidmi.

24. únor 2022 proměnil radikálním způsobem také život a činnost asi 30 našich spolubratří misionářů oblátů působících na Ukrajině a především jejich lidí, kterým se zde snaží sloužit. Oblátská Ukrajina je delegaturou Polské provincie misionářů oblátů. 

více zde

Radostný a rozkvetlý rok 2022, přátelé!

Milí přátelé, za celou oblátskou rodinu a naše misijní dílo vám tentokrát přejeme krásný nový rok slovy našeho spolubratra, misionáře obláta v Zimbabwe, Karla Mece, OMI: "Ať naše slzy a pot z roku 2021 zavlaží zrnka zasetá pro rok 2022." Radostný a rozkvetlý nový rok!

více zde

Radostné a průšvihůplné Vánoce!

Milí přátelé, všem vám za celou oblátskou rodinu v Česku přejeme radostné a třeba i průšvihůplné Vánoce! Kristus se narodil, abychom se právě i ze svých slabostí a průšvihů mohli radovat. Krásné Vánoce!

více zde