Misie
Oblátská rodina
Zakladatel
Oblátem dnes - povolání
Mládež
KVS

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH MISIONÁŘŮ OBLÁTŮ!

Jsme misijním řeholním společenstvím kněží a bratří uprostřed katolické církve. Naším hlavním posláním je hlásat radostnou zvěst lidem, kteří o Ježíši Kristu a jeho evangeliu ještě neslyšeli, nebo těm, ke kterým obvyklá pastorace Církve nedosahuje. Tuto svou misii - poslání uskutečňujeme v apoštolských komunitách a v úzké spolupráci s laiky, kteří jsou našimi partnery v evangelizaci.

Co to všechno znamená, se můžete dozvědět prostřednictvím těchto stránek nebo návštěvou jednoho z našich domů.

Novinky

Jak na povolání?

Povolání! Nabízíme novou jednoduchou stránku se základními informacemi k hledání osobního povolání a také s podstatnými aspekty povolání misionářů oblátů: www.povolani.oblati.cz

více zde

Nový restart po katastrofě v Pákistánu

Ničivé záplavy zanechaly v Pákistánu zkázu. Vláda země oficiálně požádala mezinárodní společenství o pomoc. Pákistánská Národní agentura pro zvládání katastrof oznámila, že si povodně mezi 1. červencem a 1. zářím 2022 vyžádaly přes 1300 mrtvých a více než 3500 zraněných.

více zde

Oslava Světového dne chudých

V neděli 20. listopadu se uskutečnil jeden velký sen: udělat celodenní oslavu pro lidi bez domova. Společenství K SRDCI, které doprovází P. Martin, OMI, opět našlo cestu k mnoha srdcím. Za podpory Města Plzeň, Plzeňského biskupství, Charity...

více zde

S mladými o povolání

Letos jsme se začátkem listopadu setkali s oblátskou Komisí pro mládež (CPJVE) ve Velletri poblíž Říma. A i když se místa, kde se CPVJE setkání pořádají, mění, rodinný duch zůstává. Bez ohledu na město, kde se toto evropské setkání koná, přijíždím do tohoto společenství jako domů. 

více zde

Asociační sliby na Klokotech

Asistentka pedagoga, vychovatelka, inženýr, charitní pracovník, sociální pracovník, maminky na mateřské, maminka v domácnosti s postiženou dcerou, učitelka, oblát z Rakouska, Česka a ze Srí Lanky. Výčet není úplný...

více zde

Nový oblátský generální tým

29. září 2022 zvolila 37. generální kapitula misionářů oblátů14. generálním představeným o. Luise Ignacia Roise Alonsa OMI, kterému ale nikdo z oblátské rodiny neřekne jinak než Chicho.

více zde

Po třech letech asociace naživo!

Když jsme se v říjnu 2019 na konci provinčního setkání loučili, nikdo z nás netušil, že se loučíme na dlouhé tři roky. Provinční setkání asociovaných se koná každý rok na podzim a jde o jedno z nejdůležitějších setkání pro německé a české laiky. Je to totiž setkání, na kterém obnovujeme své sliby,...

více zde

Generální kapitula v otázkách a odpovědích

V Nemi u Říma probíhá 37. generální kapitula misionářů oblátů. Její atmosféru, náplň a cíle přibližuje v rozhovoru jeden ze dvou delegátů Středoevropské provincie Vlastimil, OMI. Kapituly se účastní spolu s naším provinciálem Felixem, OMI...

více zde

Misionář na prázdninách

Opatrně a občas se v letních měsících mezi námi záhadně objevoval náš misionář Karel Mec OMI. Žádný velký halas jeho příjezd nedoprovázel. Možná také proto, že jak už to na jižní polokouli chodí, věci nejsou jasné do poslední chvíle. A vytoužená dovolená po třech letech strávených na pořádně tvrdé misii se dlouho zdála jako sen...

více zde

37. generální kapitula zahájena!

14. září byla v italském Nemi nedaleko Říma zahájena 37. generální kapitula misionářů oblátů. Generální kapitula je v kongregaci vrcholnou autoritou a schází se jednou za šest let, aby zvolila novou generální správu, ale především posílila jednotu naší řeholní rodiny, formulovala nové misijní plány a určila hlavní směřování kongregace do nejbližší budoucnosti.

více zde

Poutníci naděje ve společenství

Předposlední srpnový týden někteří z nás odjížděli na tradiční duchovní cvičení mazenodské rodiny a přátelé se nás v legraci ptali, v čem se tam asi budeme cvičit? Naše odpověď zní: byl to trojboj. Doprovázející otec Günther OMI pro nás jako téma vybral...

více zde

Velkokřest na Dobré Vodě

Vše nasvědčuje tomu, že po několika letech přestávky začíná znovu ožívat přítomnost oblátského působení v romské komunitě Dobrá Voda na západě Čech. Z přátelské návštěvy o. Martina Sedloně OMI, který do romské komunity v minulých letech dojížděl...

více zde

GECO: mladí z Evropy a oblátské charisma

První srpnové dny strávené v mateřském domě Misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné v Aix-en-Provence se snažím mít vepsané v paměti červenou barvou, která znamená „důležité“. Bylo nás asi 30 z různých zemí...

více zde

OČIMA MISIÍ: Oblátská misie ve válce

Čerstvé číslo zpravodaje oblátské rodiny v Česku informuje o aktuálním tématu: válce na Ukrajině z oblátského pohledu. Obsah se ale neomezuje jen na ruskou agresi na Ukrajině, ale zaměřuje se na misii ve válce jako takové. Přináší několik příkladů našich spolubratří, kteří se uprostřed válečných konfliktů různých druhů stali svědky smíření a pokoje, ale i nenásilného boje za spravedlnost. Celé číslo je prokládané citáty papeže Františka k obtížnému a bolestnému tématu války.

více zde

Přípravy na 37. Generální kapitulu misionářů oblátů

Generální kapitula je nejvyšší autoritou naší řeholní kongregace. Jak říká oblátská řehole, „schází se pravidelně, aby vyjádřila jednotu a účast všech na životě a poslání kongregace.“ 37. generální kapitula misionářů oblátů se sejde nedaleko Říma od 14. září do 14. října. 

více zde

Druhý kongres oblátských asociovaných

V roce 1998 se ve francouzském Aix en Provence konal historicky první kongres oblátských laiků. Za téměř jedno čtvrtstoletí se toho hodně událo a změnilo, a tak nastal čas se znovu více propojit a sdílet to všechno nejen na lokální úrovni, ale i regionální a dokonce i celokongregační.

více zde

Naděje v úsměvu

Na oblátskou pout nepřijeli poutníci. 21. května, na den narození zakladatele kongregace misionářů oblátů pro nebe, se konala tradiční pouť v Klokotech u Tábora. Obláti v Čechách působí na misii v západních Čechách, konkrétně na Plasku, Manětínsku a Dolnobělsku...

více zde

Oblátští asociovaní a spoluzodpovědnost za misii

Už několik let spolupracujeme s modlitební iniciativou původně Španělské dnes Středozemní oblátské provincie: Nepřetržitý růženec za oblátská povolání. Jeho organizace je už několikátým rokem v rukou španělských OMI laiků v čele s Pablo Renedem z madridské komunity v Aluche. Dnes nejde vůbec jen o španělskou nebo evropskou záležitost, ale celosvětovou. 

více zde

Světové setkání oblátských asociovaných

Datum celosvětového setkání oblátských asociovaných se pomalu přibližuje. Na konci května 2022 se sejdou oblátští laici jednotlivých kontinentů, aby se blíže poznali. Každé setkání totiž obohacuje a dává vznik novým možnostem. 

více zde

Jak dál v oblátské Evropě?

Po dlouhé pauze způsobené pandemií se i naše oblátská mezinárodní setkání vrací zčásti (ne všechno, co omezení přinesla, je totiž k vyhození…) z virtuálního prostoru na židle uspořádané do kruhu v sálech našich domů. 

více zde