-

Celoroční pomoc pro Zimbabwe a Pákistán

Jako oblátská rodina společně s Oblátským misijním dílem (OMD) bychom se chtěli dlouhodoběji zaměřit na podporu dvou misijně-sociálních projektů: 1) vznik a rozvoj nové oblátské misijní stanice v Maraire, v diecézi Masvingo, v Zimbabwe a 2) podpora oblátské farnosti v Derekabadu v Pákistánu.

V zimbabwském Maraire letos vzniká nová misijní stanice ve správě misionářů oblátů. Členy tamější komunity jsou zimbabwský misionář oblát o. Charles a náš český spolubratr Karel Mec. Právě v těchto měsících probíhá výstavba misijního střediska. Finanční podpory je zapotřebí snad úplně všude, ale náš příspěvek půjde především na vybudování systému solární energie (domácí fotovoltaická elektrárna s bateriovým úložištěm a solární ohřívače vody), na podporu začínající misie s mládeží a potravinovou pomoc nejchudším.

V pouštní oblasti Derekabad v Pákistánu je péče o křesťanskou menšinu už dlouhé roky svěřena misionářům oblátům. V minulosti zde působil také náš česko - rakouský spolubratr Günther Ecklbauer, v současnosti člen plaské komunity misionářů oblátů. Z této doby jsou vztahy mezi našimi dvěma oblátskými provinciemi nadstandardní. Tato oblast byla v létě r. 2020 postižena ničivými monzunovými dešti. Zcela zničeno bylo 86 rodinných domků, částečně pak 198. Naše finanční pomoc půjde na výstavbu deseti nových domků a také na provoz naší tamější školy a podporu vzdělávání pro ženy.

Za jakoukoli vaši pomoc moc děkujeme!

Jdi zpět