-

Misijní orace oblátské rodiny

Přidejte se každou třetí neděli v měsíci ke společné modlitbě celé oblátské rodiny rozptýlené po více než 70 zemích světa. Tradičně ji nazýváme orace. Pro našeho zakladatele sv. Evžena de Mazenod to byl privilegovaný prostředek, jak zůstávat v živém spojení se svými obláty rozptýlenými po misijních stanicích celého světa: „Víte, že jste denně přítomni v mých myšlenkách: každé ráno při slavení svaté oběti a večer při oraci před svatostánkem. Tato setkání jsou prostředkem, jak ukrátit vzdálenosti, jak se v témže okamžiku společně sejít v přítomnosti našeho Pána, jak se ocitnout takřka bok po boku. Sice se nevidíme, ale slyšíme se, nasloucháme si a sjednocujeme se v jediném středu.
Misijní orace oblátské rodiny je modlitebním projektem asociovaných a oblátů Středoevropské provincie. Struktura modlitby je jednoduchá: tvoří ji nedělní evangelium, krátké svědectví jednoho z nás nazvané Evangelium live o tom, jak konkrétní Boží slovo žije v mém životě, a úryvek z textů sv. Evžena. Budeme rádi, když se k naší modlitbě připojíte i vy. Komunio mezi členy oblátské rodiny po celém světě tak zase zesílí a povyroste.

Missionary oraison of the Oblate Family is a prayer project of lay associates and oblates of Central Europen Province. We connect with each other through this prayer on the third Sunday each month, in a way St.Eugene used to do with his oblates working all over the world. The structure of the prayer is simple, it consists of: Sunday Gospel, Evangelium live - short personal testimony about the way we live the specific word of God in our life, and excerpt from St.Eugene's texts. We would be delighted, if you could join us in our prayer. Communion among the members of oblate family will then grow and become stronger.

 

Jdi zpět