-

Oblátská pomoc Ukrajině

Na Ukrajině v současnosti působí naši spolubratři misionáři obláti na 11 místech. Některé naše komunity a nám svěřené farnosti se nyní ocitly přímo uprostřed válečných bojů, jde především o domy v Černihivu, Poltavě, Tyvrivu... I tam ale samozřejmě zůstáváme i nadále přítomni spolu s našimi lidmi. Život se v našich farnostech často přesunul do podzemí komunit nebo kostelů. Spolubratři se dál snaží své farníky podporovat, slavit spolu s nimi svátosti, být jim nablízku...

Pokud se rozhodnete pomoct Ukrajině přes účet českého Oblátského misijního díla, váš příspěvek bude použit:
- na nákup potřebných věcí, které jsou pravidelně odváženy z polské oblátské komunity Niniwa přímo do Kyjeva. Autobusy naplněné zbožím se pak z Kyjeva vrací plné lidí, kteří před válkou prchají
- na pomoc ukrajinským uprchlíkům ubytovaným v polských oblátských domech
- na pomoc ukrajinským uprchlíkům v polské oblátské komunitě v Zahutyni přímo na hranicích s Ukrajinou.

Své příspěvky, prosíme, posílejte na český účet OMD: 244 816 241/0300
Do poznámky připište heslo: UKRAJINA.

Za vaše dary moc děkujeme. Zároveň vás chceme jménem nás misionářů oblátů požádat o to, abyste ve své otevřenosti vůči Ukrajině, a především vůči ukrajinským uprchlíkům u nás i nadále vytrvali. Nenechme se, prosíme, ve svém křesťanském a obecně lidském postoji soucitu a pomoci vůči strádajícím ovlivnit sílícími hlasy, které chtějí a budou i dál chtít tuto podporu zpochybňovat a zneužívat lidské chudoby k prosazování nacionalistických a populistických ideologií. Takové jednání nemá s poselstvím evangelia nic společného. Moc vám děkujeme a společně se, prosíme, modleme za co nejrychlejší mírové řešení.
Vaši misionáři obláti a česká OMI rodina

Jdi zpět