-

Oblátská večerní on-line škola

S počátkem nového školního roku vás chceme pozvat do dalšího ročníku naší teologické on-line Večerní školy.
Jak se dozvíte z plakátku pod pozvánkou, tématem letošního roku bude "JPIC aneb Spravedlnost, mír a integrita stvoření", tedy téma, které je nedílnou součástí naší křesťanské víry a sociální nauky církve. Zabývat se budeme především dvěma texty papeže Františka: Laudato si Fratelli tutti, ale dotkneme se také otázky tzv. "Františkovy ekonomiky", křesťanského způsobu dělání politiky apod. 

Pokud byste měli zájem se společně vzdělávat, sdílet a prohlubovat svou víru, přihlaste se, prosím, do 30. září na vlastimil@oblati.cz

Díky a těšíme se na další kus společné cesty!

Jdi zpět