-

Pomoc pro srílanské La-Kri-Vi

LA-KRI-VI

Důležitou oblátskou misií vždy byla a i nadále je práce s dětmi a především s mládeží. Tak je tomu i na Srí Lance. Obláti jsou zde zodpovědní za jedno z největších dětských hnutí v zemi. Připravují programy pro více než 9000 dětí, z jejichž řad už vychovali téměř 500 vedoucích, kteří nyní za dílo přebírají sami zodpovědnost.
Setkávání vycházejí z přirozené dětské potřeby být spolu se svými vrstevníky. Oblátskou přidanou hodnotou je zajišťění podnětného prostředí, ve kterém mohou děti v bezpečí rozvíjet svoje talenty. V zemi mnoha kultur a náboženství je pak zásadní důraz na poznávání bohatství vlastní kultury a náboženských hodnot, ze kterých pak činnost a jednání mladých vychází. A v neposlední řadě je kladen důraz na respekt a úctu k dalším kulturám a vyznáním.
Výchova vedoucích učí mladé tomu, že pro svou komunitu mohou být přínosem. Nejprve uvnitř hnutí, později ve svých místních komunitách. Postupně tak přebírají zodpovědnost za budoucnost svoji, ale získávají vědomí i o své zodpovědnosti za společný život v místech, kde žijí, a nebojí se ji přebírat.
Děti a mladí se setkávají jak v místních, tak regionálních skupinách a také na výročním celostátním setkání. Další formační setkání jsou pořádána pro budoucí vedoucí a pro rozvoj těch, kteří již jako dobrovolníci pracují. K tomu všemu slouží jako základna misijní centrum v provincii Colombo.
Spolu s misionáři obláty na Srí Lance jsme si důležitosti výchovy nové generace vědomé si svých hodnot, schopné dialogu mezi kulturami a náboženstvím, generace schopné pracovat pro rozvoj svých komunit a země také vědomi. Proto se na vás obracíme s prosbou: podpořte spolu s námi novou generaci na Srí Lance. Buďme součástí příběhu o lepší budoucnosti této krásné země.
Děkujeme!

Vaši obláti ze Srí Lanky a Česka

Údaje pro konkrétní pomoc:
Oblátské misijní dílo
Č.ú.: 244 816 241/0300
VS 430

Jdi zpět