Řeholní domy Středoevropské provincie OMI

Na této stránce najdete krátký popis našich domů a naší činnosti. Seznam je uspořádán abecedně podle názvu místa.

Bingen (D)

Oblatenkloster St. Rupert (Oblátský klášter sv. Ruperta)

Náš dům v Bingenu je právnicky filiálkou oblátského kláštera v Mohuči. Spolubratři v Bingenu pracují ve farní pastoraci, starají se o kapli sv. Rocha a jsou činní v duchovní správě řeholních sester.

Oblatenkloster St. Rupert

Rochusberg 3
D-55411 Bingen

tel. +49 (6721) 142-25
fax +49 (6721) 173-79

Burlo (D)

KLOSTER MARIENGARDEN (Klášter Mariengarden)

Klášter Mariengarden má za sebou dlouhou a často i pohnutou historii. Dnes je to třetí největší oblátský dům Středoevropské provincie a jedno ze středisek práce oblátů s mládeží. Otcové a bratři zde pracují ve farní pastoraci, působí ve školní pastoraci a pastoraci mládeže a na rozlehlém areálu kláštera se starají o drobné řemeslnické a domácí práce. Mimoto vypomáhají ve farnostech v okolí a spravují dům pro hosty. Ten je po celý rok k dispozici různým skupinám pro duchovni cvičení, pro dny duchovní orientace, různé kurzy pro mládež, víkendy pro biřmovance, workshopy určené pěveckým sborům, semináře pro studenty, víkendy pro rodiny, exercicie, zasedání pastoračních rad… Dům je vhodný zvláště pro mládež a rodiny s dětmi.

Kloster Mariengarden

Vennweg 6
D-46325 Borken-Burlo

tel. +49 (2862)302-0
fax +49 (2862)302-18

info@mariengarden.de
www.mariengarden.de

MISSIONSPROKUR (misijní prokura)

Misijní prokura udržuje kontakt s přispěvateli na misijní projekty a je kontaktním místem pro misionáře obláty z celého světa. Je mostem mezi domovskou provincií a misiemi a podporuje misijní a sociální aktivity na všech kontinentech.

Missionsprokur

Vennweg 6
D-46325 Borken-Burlo

tel. +49 (2862) 41672-0 

info@missionshilfe.de
www.missionshilfe.de

Gymnasium Mariengarden (Gymnázium Mariengarden)

Gymnázium Mariengarden je školou rodinného typu, jejímž jsou misionáři obláti provozovatelem. Všechny zde získané složené závěrečné zkoušky jsou uznávané státem. Školné se neplatí. Bez ohledu na náboženskou příslušnost se na gymnázium přijímají dívky a chlapci s doporučením své původní školy.

 

Forum Mariengarden (Fórum Mariengarden)

“Fórum Mariengarden” je nové kulturní a školní středisko působící při klášteře Mariengarden v Burlo. Místnímu gymnáziu nahrazuje “Fórum” dosavadní aulu a doplňuje tak nabídku studijních prostorů o velkou a světlou knihovnu určenou studentům k samostudiu a také o zasedací místnosti a prostory k setkávání. Bufet rozšiřuje a doplňuje už dlouho existující nabídku stravování ze strany klášterní kuchyně a mimo obědy nabízí také zdravou snídani.


Pro lidi z Borken a z širšího okolí nabízí moderní sál, který je srdcem “Fóra”, místo pro různorodý společenský a kulturní program.

 

Gymnasium Mariengarden

Vennweg 6
D-46325 Borken-Burlo

tel. +49 (2862) 5891-11
fax +49 (2862) 5891-29

info@gymnasium-mariengarden.de
www.gymnasium-mariengarden.de

Gelsenkirchen (D)

Oblatenkloster St. Joseph (oblátský klášter sv. Josefa)

Oblátský klášter v Gelsenkirchen leží v severní části Porúří. Spolubratři tohoto domu se věnují farní pastoraci v Gelsenkirchenu a Recklinghausenu.

 

Oblatenkloster St. Joseph

Wannerstr. 42
D-45888 Gelsenkirchen

tel. +49 (209) 9251-0
fax +49 (209) 9251-192

Gmünd-Neustadt (A)

Pfarre Herz Jesu (Farnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova)

Tento dům je filiálkou kláštera v Maria Taferl. Úkolem spolubratří je duchovní správa ve farnosti.

Pfarre Herz Jesu

Lagerstr. 61
A-3950 Gmünd

tel. +43 (2852)52693
fax +43 (2852) 52693-6

Hünfeld (D)

St. Bonifatiuskloster (klášter sv. Bonifáce)

Klášter sv. Bonifáce je mateřským domem německých oblátů a vůbec prvním domem našeho společenství na území Středoevropské provincie. Dnes je tento dům považován především za velké duchovní centrum. V domě pro hosty, který patří naší kongregaci, jsou srdečně vítáni jak jednotlivci, tak různé skupiny k prožití exercicií, pořádání seminářů, konferencí nebo prostě jen k dovolené. Sídlí zde Oblátská kancelář mládeže, která ve Středoevropské provincii koordinuje práci s mládeží, a v noviciátním domě se zde v prenoviciátu a noviciátu formují budoucí misionáři obláti. V klášteře se nachází také nemocniční stanice pro starší a nemocné spolubratry. V dílnách, které patří kongregaci, se zde vyučují kuchaři a truhláři. Mimoto se spolubratři domu věnují farní pastoraci a jiným službám.

St.Bonifatiuskloster

Klosterstr. 5
D-36088 Hünfeld

tel. +49 (6652)94-0
fax +49 (6652)94-538

bonifatiuskloster@oblaten.de
www.bonifatiuskloster.de

Gäste- und Tagungshaus (Dům pro hosty a konference)

Klášter sv. Bonifáce disponuje dvěma většími prostory pro konference. V budově kláštera se nachází 19 jednolůžkových a 37 dvoulůžkových pokojů. Dům sv. Josefa pak čítá dva jednolůžkové a 22 dvoulůžkových pokojů s připojením na internet. Všechny pokoje jsou vybaveny sprchou, toaletou a telefonem. Naše pokoje jsou zásadně nekuřácké. Částečně jsou přizpůsobeny pro potřeby handicapovaných osob. V budově kláštera je výtah. Klášter sv. Bonifáce je otevřený jak pro jednotlivé hosty, tak i pro skupiny. K dispozici pro různé konference, školení, přednášky a recepce je i několik dobře vybavených zasedacích místností pro 20 až 120 osob. Všechny zasedací místnosti jsou vybaveny moderní technikou: dataprojektor, televize, videoprojektor, fax a kopírka, ozvučení, internet, stěna na připevnění textů, flipcharty, řečnický pult. Mimoto jsou zde ještě i menší místnosti pro skupinovou práci a jednání v užším kruhu.

St. Bonifatiuskloster
Gästebüro

Klosterstraße 5
D-36088 Hünfeld

tel. +49 (6652) 94-537
fax +49(6652) 94-538

gaestebuero@bonifatiuskloster.de

OMI-Jugendbüro (oblátská kancelář mládeže)

Kancelář mládeže misionářů oblátů koordinuje ve Středoevropské provincii aktivity týkající se pastorace mládeže a je spojovacím článkem s akcemi mezinárodními. Mimoto Oblátská kancelář mládeže nabízí akce pro děti a mládež v samotném Hünfeldu a jiných oblátských domech.

 

OMI-Jugendbüro

Klosterstr. 5
D-36088 Hünfeld

tel. +49 (6652) 94-700
fax +49(6652) 94-538

jugendarbeit@oblaten.de
www.omi-jugend.de

Jüchen (D)

St. Nikolauskloster (Klášter sv. Mikuláše)

V klášteře sv. Mikuláše žijí a pracují misionáři obláti už více než 100 let. Úkolem otců a bratří tohoto domu je být k dispozici všem, kteří do tohoto kláštera položeného na krásném místě najdou cestu. Ať už jsou to lidé, kteří se sem přicházejí ztišit v modlitbě, nebo ti, kteří hledají radu, lidé, kteří zde chtějí jen tak pobýt a třeba i přenocovat, anebo turisté a výletníci. Klášter sv. Mikuláše je otevřený všem. Hojně navštěvovaný kostel zve k bohoslužbě a k účasti na komunitní modlitbě. Mnoho párů zde uzavírá sňatek a místní obláti jsou k dispozici pro duchovní pohovory a svátost smíření. Dalším těžištěm jejich činnosti je pastorace škol, mládeže a rodin.

St. Nikolauskloster
D-41363 Jüchen

tel. +49 (2182) 82 996-0
fax +49 (2182) 82 996-28

nikolauskloster@oblaten.de
www.nikolaukloster.de

Kronach (D)

Oblatenkloster St. Heinrich (Oblátský klášter sv. Jindřicha)

Pro oblast Franského lesa (Frankenwald) se tento oblátský dům stal skutečnou institucí. Když se tu mluví o „našem klášteře”, míní se tím většinou právě oblátský klášter sv. Jindřicha. Spolubratři se starají o klášterní kostel a jsou k dispozici pro pohovory a zpověď. Pracují v duchovní správě farnosti a nemocnice. 

Oblatenkloster St. Heinrich

Klosterstr. 17
D-96317 Kronach

tel. +49 (9261) 62823-0
fax +49 (9261) 62823-30

kronach@oblaten.de
www.oblatenkloster-kronach.de

Maria Taferl (A)

Oblatenkloster (Oblátský klášter)

V Maria Taferl jsou misionáři obláti odpovědni za poutní místo a farnost již od roku 1969. Maria Taferl je největším mariánským poutním místem spolkové země Dolní Rakousko a diecéze Sankt Pölten. Obláti zde mimoto spravují také sousední farnost Artstetten.

 

Oblatenkloster

A 3672 Maria Taferl 1

tel. +43 (7413) 278-11   

oblaten@basilika.at
www.oblaten-mariataferl.at

Mohuč (D)

Oblatenkloster St. Rabanus Maurus (Oblátský klášter sv. Rabana Maura)

Oblátský klášter v Mohuči je sídlem vedení provincie a provinční správy pro Německo, Rakousko a Česko. V tomto domě se rovněž nachází oblátské nakladatelství, poutní kancelář a kontaktní středisko pro media a komunikaci.
Vedle těchto služeb pro kongregaci vykonávají místní spolubratři také farní správu a pracují i v dalších oblastech pastorace. Důležitou službou mohučské komunity je také výpomoc okolním farnostem.

Oblatenkloster St. Rabanus Maurus

Drosselweg 3
D-55122 Mainz

tel. +49 (6131) 3861-0
fax +49 (6131) 3861-179

Plasy (CZ)

Komunita OMI

V plaské komunitě v současnosti působí tři spolubratři. Pracují ve farní pastoraci, v pastoraci mládeže a pořádají různé přednášky a duchovní cvičení. Součástí zdejšího domu je i komunita mladých mužů (KVS) určená těm, kteří chtějí zakusit společný život podle evangelia a také blíže poznat život a službu misionářů oblátů.

Komunita OMI - Plasy

Žebnická 559
CZ-33101 Plasy

+420 731 621 241 (mobil)

martin@oblati.cz
www.oblati.cz

Schwalmstadt-Ziegenhain (D)

Oblatenkloster Maria Hilf (Oblátský klášter Panny Marie ustavičné pomoci)

V severohesenském Ziegenhainu žije oblátská komunita čtyř spolubratří. Tři kněží z tohoto domu pracují ve farní a poutní pastoraci a působí v místní věznici. Čtvrtý oblát je řeholním bratrem, je představeným komunity a stará se o chod domácnosti a o zahradu.

Oblatenkloster Maria Hilf

Steinweg 51
D-34613 Schwalmstadt-Ziegenhain

tel. +49 (6691) 2204 670
fax +49 (6691) 6099

schwalmstadt@oblaten.de

www.sankt-josef-ziegenhain.de

Steyr-Münichholz (A)

Pfarrei Christ - König (Farnost Krista Krále)

Úkolem oblátů ve Steyru je správa farností Steyr-Münichholz a Steyr-Resthof.

Pfarrei Christ - König

Punzerstraße 45
A-4400 Steyr

tel. +43 (7252) 73464

Tábor-Klokoty (CZ)

Oblátský dům

Obláti klokotské komunity pracují především ve farní a poutní pastoraci. Vedle toho je toto jihočeské poutní místo také sídlem Mariánského misijního díla (MMD), které je centrem oblátské misijní pomoci v České Republice.

Komunita OMI - Tábor - Klokoty

Staroklokotská 43
CZ-39003 Tábor-Klokoty

tel./fax +420 (381) 232 584

klokotyomi@volny.cz
www.klokoty.cz

Wien (A)

kommunuität Wien (komunita Vídeň)

V hlavním městě Rakouska pracují oblati ve farnosti Wien-Unterheiligenstadt.

Pfarre Maria Mutter der Gnaden

Püchlgasse 12
A-1194 Wien

tel. +43 (1) 368 3335-248
fax +43 (1) 368 3335-218

heiligenstadt@oblaten.at

Zwickau (D)

Oblatenkloster (Oblátský klášter)

Úkolem spolubratří oblátského domu ve Zwickau je duchovní správa farnosti a služba na místním křesťanském gymnáziu. Mimoto se věnují pastoraci studentů a působí ve vězeňské pastoraci.

Oblatenkloster

Schloßstr. 9
D-08056 Zwickau

tel. +43(375) 271193-10
fax +43(375) 271193-15