Archiv novinek

A slavilo se a slavilo...

Kdo nás obláty už trochu zná, ví, že si nenecháme ujít žádnou příležitost ke slavení. A tak se nám scholastikům z Mezinárodního římského scholastikátu poštěstilo, že jsme ten 17. únor, tedy papežské schválení našich Konstitucí, slavili hned třikrát.

více zde

190 let od papežského schválení

I oblátské komunity v Česku oslavily 190. výročí papežského schválení Konstitucí a pravidel, a tedy i celé Kongregace misionářů oblátů P. Marie Neposkvrněné. 

více zde

Misionáři milosrdenství "made by OMI"

Na návrh plzeňského biskupa Františka Radkovského a přijetím mandátu z rukou papeže Františka se všichni tři členové plaské oblátské komunity: o. Martin, o. Günther a o. Vlastimil stali pro Svatý rok Božího milosrdenství Misionáři milosrdenství. O. Martin a o. Günther si pro jmenovací dekret jeli do Říma osobně. Papež František jmenoval a rozeslal přes 1000 kněží - misionářů milosrdenství z celého světa - na Popeleční středu 10. února 2016.

více zde

Workship 2016: přípravy v plném proudu!

Setkání, učení se spolupráci a rozvíjení mezilidských vztahů skrze manuální práci a nezištnou pomoc konkrétním potřebným. To jsou hlavní atributy Workshipu – dobrovolnické brigády, která je od roku 2013 každoročně pořádána na území severního Plzeňska. 

více zde

Na Klokotech o Západní Sahaře

Oblátské Mariánské misijní dílo (MMD) spolu s naší farností v Táboře – Klokotech uspořádaly přednášku o. Tomáše Vyhnálka, OMI o jeho misijním pobytu v Západní Sahaře. Ve středu 3. února si ji do poutního domu Emauzy přišlo poslechnout na třicet lidí. 

více zde

Otec Günther na turné

O. Günther, OMI byl vzhledem ke své několikaleté zkušenosti oblátské služby v Pákistánu a svému pobytu v Libanonu a Egyptě hned několikrát za poslední měsíce pozván k tomu, aby mluvil o svých zkušenostech z islámského světa.

více zde

Náš Petr reprezentoval!

Oslavy dvousetletého zahájení společného života a díla misionářů oblátů probíhají po celém světě a je jasné, že jejich centrem nemohlo být jiné místo než přesně to, kde 25. ledna 1816 všechno začalo, tedy francouzské Aix-en-Provence. Právě v našem mateřském domě slavila generální správa se zástupci širší oblátské rodiny a také s naší nadějí do budoucnosti: s jedním scholastikem z každého oblátského regionu. Evropu reprezentoval náš, toho času, římský scholastik Petr!

více zde

Na zdraví a na svatost!

25. leden 2016: kolem 3800 oblátů v 68 zemích celého světa – kněží a bratří – spolu se sestrami oblátkami, asociovanými, oblátskou mládeží a mnoha dalšími členy „Mazenodovské rodiny“ slaví dvousetleté výročí zahájení života a služby Misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné (OMI). 

více zde

Oblátská rodina slavila! Nechyběla ani disco koule.

O víkendu se uskutečnilo setkání nevídaných rozměrů. V táborských Klokotech se sešli členové OMI rodiny, aby společně oslavili 200 let ode dne, kdy sv. Evžen de Mazenod zahájil spolu se svými prvními spolubratry společný život, a položil tak základy budoucímu řeholnímu společenství misionářů oblátů. 

více zde

I tak vypadají přípravy na oslavy...

Naši tři prenovicové právě prožívají druhý běh své praxe po oblátských komunitách Středoevropské Provincie. Oto pobývá ve Zwickau, Michi v Schemmerhofenu a Pavel tráví necelých 14 dní nedaleko holandských hranic v Burlo. A právě Pavel se s námi podělil o pár zkušeností a dojmů. I tak se dá prožívat čas bezprostředních příprav na oslavy našeho založení.

více zde

omi200.wordpress.com

Dvousetleté výročí založení Kongregace misionářů oblátů P. Marie Neposkvrněné (OMI) je výbornou příležitostí k návratu k našim kořenům a k tomu, abychom v nich i dnes nacházeli nevyčerpatelný zdroj inspirace k prožívání charismatu, které od Boha dostal sv. Evžen de Mazenod. 

více zde

Oslavy v plném proudu

Už třetí rok se v rámci tzv. „Oblátského Triennia“ připravujeme na oslavy dvou set let od založení misionářů oblátů (OMI), které vyvrcholí letos 25. ledna, kdy si připomeneme den, který v roce 1816 znamenal oficiální zahájení života a služby budoucí misijní kongregace. 

více zde

OMIGang, P. Jens, Plasy, Techmania... Silvestr!

Poslední prosincové dny patřily na faře v Plasích k těm rušnějším. Skupinka mladých sem přijela prožít společné chvíle při silvestrovském slavení a vítání nového roku. 

více zde

Na konci roku společně

Silvestrovské setkání OMI rodin aneb rodiny oblátských farností z Plzně, Tábora i Londýna se sešly ke společnému slavení konce roku.

více zde

Radostné a požehnané Vánoce!

25. ledna 2016 uplyne přesně 200 let od chvíle, kdy sv. Evžen de Mazenod spolu se svými prvními spolubratry zahájili v Aix-en-Provence společný život a apoštolát.
Od té doby se nově vzniklé společenství misionářů oblátů snaží být co nejblíže lidem a hlásat zvláště těm nejopuštěnějším radostnou zvěst o Boží lásce k člověku, o Lásce, která se stala tělem a přebývala mezi námi.

více zde