Archiv novinek

Einladung zu Workship 2016

JA! V tom našem ztřeštěném světě se už zase stalo módním stavět hranice, zdi a bariéry. Máme velkou radost, že aspoň v tom malém, kterého jsme jako WorkshipTeam schopni, jdeme proti proudu!

více zde

WorkshipTeam jede!

V neděli 8. května jsme se v hojném počtu znovu sešli nad přípravami Workshipu, tentokrát na plzeňském décéemku. Setkání jsme zahájili „workship modlitbou“, kterou se členové týmu modlí každý den. Pak už jsme se pustili do projednávání nejrůznějších záležitostí...

více zde

Kříž, který měl být poslední.

Když v lednu 1970 umíral otec Jan Straka, OMI, poslední misionář oblát žijící v tehdejším Československu, nikdo nemohl tušit, co se stane s jeho oblátským křížem, který – jako každý jiný oblát – obdržel v den svých věčných slibů. Obláti byli tehdy u nás přinuceni vymřít.

více zde

Společné hledání

V dnešní době a v dnešní Evropě není zcela snadné nacházet správné cesty a recepty pro život a službu řeholního misijního společenství. I proto se už pomalu stalo v naší Středoevropské provincii misionářů oblátů novou tradicí hledat odpovědi na znamení doby, na potřeby dnešních lidí, ale také na otázky spojené s organizací a správou našich domů, které už několik let procházejí složitým procesem proměny, společně.

více zde

Noviciát aneb je to fakt hustý!

Říkal jsem si, že noviciát se od prenoviciátu moc lišit nebude: budeme přece zametat, vytírat, modlit se, slavit eucharistii, hrát karty, sportovat, dívat se na filmy a číst úplně stejně jako do teď. Pár změn sice přijde, ale vlastně se nic moc nezmění... 

více zde

O. Martin v Ostřihomi

Evropské setkání o pastoraci Romů a migrujících osob pořadané C.C.I.T. (Comité Catholique International pour les Tsiganes) se tentokrát konalo ve dnech 8. – 10. dubna v Ostřihomi (Maďarsko). Stejně jako loni se ho i letos za Českou republiku účastnil náš o. Martin Sedloň, OMI. Zatímco na to loňské do Rumunska jel ze západních Čech sám, v letošním roce s ním v autě jely tři členky sociálně - pastoračního týmu z Českého západu, o.p.s., kde působí : indická řeholní sestra Jassleen, Anička z romské komunity a Monika, která se věnuje především doprovázení sociálně slabých rodin.

více zde

Polévka i mše pro bezdomovce

I po Velikonocích pokračuje naše služba pro lidi bez domova. O. Martin Sedloň, OMI byl už v loňském roce přizván k tomu, aby slavil mši pro lidi bez domova v Plzni v kostelíku U Ježíška. Z nárazové výpomoci se už vyklubala pravidelnost.

více zde

Formace v druhé polovině

Formační období budoucích mladých asociovaných se přehouplo do druhé půlky, a tak se tito preasociovaní (jak si pracovně říkáme) opět sešli na víkend v Plasích, aby zase o něco víc pronikli do charismatu sv. Evžena, sdíleli svoje duchovní životy a připravovali se na to, co přijde letos v říjnu.

více zde

O. Egide, OMI v Budějovicích

Kněz a lékař ve službě misiím: takto zněl název jednoho z odpoledních workshopů Diecézního setkání mládeže, které se 19. března konalo v Českých Budějovicích. Svou zemi a práci zde představil P. Egide Palata, omi z Konga.

více zde

První krok na cestě do Krakova

To, že se blíží Světové dny mládeže, bylo o tomto víkendu poznat na „oblátské faře“ v Plasích. Sešli jsme se zde, patnáct mladých z různých diecézí Čech i Moravy, abychom se společně připravovali na oblátský předprogram ve Vratislavi a posléze na setkání s papežem Františkem v Krakově.

více zde

Je libo trochu slovenčiny?

Naše oblátská prenovicka Melánka, původem ze Slovenska, ale pro nás naturalizovaná Plzeňačka, se nám ozvala ze Španělska, kde prochází svou počáteční řeholní formací. A je to formace vskutku oblátská, jak ostatně vyplývá i z její zprávy o Svatém týdnu.

více zde

... a OMI dámy v Hünfeldu

Letošní Velikonoce jsme se rozhodly prožít v oblátštějším duchu, a tak jsme přijaly pozvání od našich českých noviců do Hünfeldu, místa jejich formace. Ačkoliv jsme jely do ciziny a cesta nám trvala téměř celý den, hned po příjezdu jsme poznaly, že jsme mezi svými.

více zde

OMI páni na Velikonoce v Plasích...

Velikonoční triduum je v Plasích už tradičně chlapskou záležitostí. Jako každý rok, tak i letos se v oblátské komunitě sešla na Zelený čtvrtek skupinka mladých mužů, aby společně vstoupili do tajemství Ježíšových posledních pozemských dní. 

více zde

O. Günther znovu ve školní lavici

Protože jsem docela často zván k tomu, abych mluvil buď přímo o islámu anebo o Pákistánu, přičemž se otázky posluchačů většinou točí jedním směrem - jak si to ostatně snadno domyslíte -­ pociťoval jsem už delší dobu silnou potřebu trochu studovat, abych nežil jen z "konzerv", tedy z toho, co jsem před několika lety zažil, a také dokázal lépe zařadit, co jsem tehdy viděl a slyšel či dennodenně slyším.

více zde

Karlovy zázraky v Kalábrii

Hlubokou přípravu na prožití Svatého týdne letos prožil v Kalábrii na jihu Itálie náš římský scholastik Karel. A jelikož sdílení je podstatnou součástí křesťanské víry a také oblátského charismatu, nemůžeme se o tuto jeho zkušenost s vámi nepodělit. Navíc radost se sdílením navršuje!

více zde