Archiv novinek

Růst, aby měl Bůh větší prostor.

Únorové setkání zástupců oblátské rodiny (oblátů s věčnými sliby, scholastiků, noviců, asociovaných, sester oblátek) Středoevropské OMI provincie navazovalo v hesenském Hünfeldu na setkání říjnové, kdy jsme zahájili proces hledání společné misijní a komunitní vize do r. 2024.

více zde

Obláti a Velehrad

Začalo to v r. 2010. Tehdy se poprvé malá skupinka studentů z velehradského Stojanova gymnázia setkala s námi obláty. Bylo to tehdy ještě v Kroměříži, kde jsme spravovali jednu z městských farností. Nikdo tehdy jistě nemohl tušit, že začíná něco...

více zde

Jak na povolání...

Koncem ledna se na Velehradě už pravidelně koná setkání řeholnic, řeholníků, diecézních kněží a laiků, kteří pracují v oblasti pastorace duchovních povolání. Tři dny organizované Národním týmem pro pastoraci povolání se letos uskutečnily už potřinácté...

více zde

Setkání mluvčích asociovaných

Jak zakusit krásu a sílu společenství i při pracovním setkáním, to jsme prožili o posledním lednovém víkendu v Hünfeldu na setkání mluvčích jednotlivých skupin oblátských asociovaných. 

více zde

První farní ples pro misie

18. ledna 2020 se poprvé konal ples našich farností v Dražicích. Konal se na podporu misií v Pákistánu, konkrétně jedné školy v Derekabádské poušti. 

více zde

Žít společně evangelium

Žít společně evangelium, tohle byla věta, která stála na začátku vzniku naší komunity a tvoří úplný základ toho, co žijeme a v čem se snažíme růst. „Žít“ naplno, radostně, smysluplně a autenticky, po tom jsme zvlášť v minulém roce nějak víc zatoužili...

více zde

Společný konec roku našich asociovaných

I když jsme na letošní Silvestr jeli trochu s obavami a cestou do Černého lesa ke Koukalům se nám do kufru auta vysypala část pochutin na společný stůl, nakonec všechno dobře dopadlo. 

více zde

Rok 2019 očima našich formandů

Oblátský scholastikát ve Vermicinu nedaleko Říma… to je naše komunita, kde se mladí spolubratři ve formaci připravují na svou misijní službu a na život v apoštolské komunitě. 

více zde

Požehnané Vánoce, přátelé!

Milí přátelé, kteří jste součástí naší nádherné oblátské rodiny, milí přátelé, kteří modlitbou i zcela konkrétními hmotnými způsoby podporujete naši oblátskou misijní činnost v Česku i všude jinde po celém světě, milí přátelé,...

více zde

Veselé Vánoce od našich sester oblátek

Všichni, kdo jsou na cestě, si musí udržet pohled srdce směrem dopředu..., dozadu..., dolů..., vedle sebe... a nahoru.

více zde

U Ježíška tentokrát i s biskupem

Předvánoční setkání s lidmi bez domova U Ježíška v Plzni tentokrát proběhlo i s plzeňským biskupem Tomášem. Přišel mezi bezdomovce trochu s předstihem. Než jsme my stačili dorazit, byl uvítán jedním z čekajících neotřelým způsobem...

více zde

Vánoční Zpravodaj MMD

Milí přátelé a podporovatelé oblátského misijního díla, o prvních Vánocích před více než dvěma tisíci lety se narodila Boží Štědrost. Nepředstavitelná Boží Štědrost! Bůh nám skrze vtělení a narození svého Syna v plnosti zjevil, kým opravdu je. Ježíš nám svým životem, svými slovy a skutky přišel říct, že Bůh je Otec, milující Otec s vždy otevřenou náručí...

více zde

S mladými nad Evangelii gaudium

Od 6. do 8. prosince jsme se opět věnovali našim oblíbeným Čtyřem chodům. Byl to už druhý víkend druhé řady a strávili jsme ho celý s radostnou exhortací papeže Františka Evangelii gaudium. K radosti evangelní, k jejímuž objevení nás zve papež František, se přidala i radost gastronomická...

více zde

O mladých s mladými v Praze

Oblátská evropská komise se složitou zkratkou CPJVE a ještě složitějším názvem „Evropská komise pro misii s mládeží a pastoraci povolání“ se letos sešla na svém pravidelném každoročním setkání v Praze. 

více zde

Čtyři chody po roce a II. Vatikán

Protože se loni první ročník cyklu víkendů k prohloubení víry, Čtyř chodů, vydařil víc než dost, spustil se letos ročník druhý pro další zájemce. A protože my, několik účastníků prvního ročníku, jsme fakt „jedlíci“, čtyři jídla (rozumějte čtyři společné víkendy) nám nestačily...

více zde