Archiv novinek

Čerstvé novinky ze Zimbabwe

„Blaženější je dávat než dostávat,“ říká sv. Pavel ve Skutcích apoštolů. Jak moc asi musí být šťastní naši podporovatelé a dárci, když i my v Zimbabwe, kdo od nich tolik dostáváme, jsme opravdu hodně šťastní? 

více zde

Pastorace povolání v době koronavirové

Letošní setkání sekretářů národních týmů pastorace povolání, které každoročně pořádá Rada evropských biskupských konferencí, proběhlo samozřejmě on-line. A tématem byla, stejně tak samozřejmě, podoba a výzvy pastorace povolání v pandemické době. 

více zde

Franz Bänsch, OMI: ve jménu usmíření

8. dubna uplynulo 60 let od úmrtí našeho spolubratra, německého misionáře obláta, Franze Bänsche, OMI. Pro mnohé z nás jde vlastně o nově objevenou postavu velmi zajímavého a odvážného spolubratra, který se už dávno před vznikem naší Středoevropské oblátské provincie sestávající z Česka, Německa a Rakouska...

více zde

Radostné Velikonoce!

Všem našim přátelům, blízkým i vzdáleným, všem členům oblátské rodiny, všem našim farníkům, podporovatelům a dobrodincům, všem členům a příznivcům Oblátského misijního díla, všem vám, jejichž cesty se zkřížily s našimi, přejeme radostné Velikonoce! A jednou provždy už jen s pohledem od hrobu! Vaši misionáři obláti OMI

více zde

OČIMA MISIÍ: Nové tváře chudoby

Kdo jsou vlastně chudí? To je ryze oblátská otázka. Pokaždé znovu a v každé době si musíme tuto otázku pokládat, protože jako oblátská rodina jsme posláni přinášet chudým radostnou zvěst. Oni jsou těmi, ke komu má směřovat všechno naše úsilí a naše prostředky. Pro zakladatele misionářů oblátů sv. Evžena de Mazenod bylo jasné, že těmi chudými jsou lidé, kteří jsou mezi námi nejopuštěnější, lidé na okraji, ti pro obvyklé církevní struktury nedosažitelní a neviditelní. Toto číslo Očima misií jsme se rozhodli věnovat právě těmto „nedosažitelným a neviditelným“.

více zde

Nová zkušenost v on-line prostoru

To, k čemu jsem byl pozván, mělo neskromný název: Exercicie Lectio divina on-line. A to plných 6 dní (od 17. do 23. ledna). Technicky ani propagačně jsem nemusel řešit vůbec nic. Šlo „pouze“ o 13 úvodů a několik kázání formou rekolekčních promluv úplně naživo. 

více zde

Katedrála se štětkou v ruce

Pracujeme-li s chudými a těmi, kdo žijí na okraji společnosti, necháváme se také od nich evangelizovat, neboť nás často přivádějí k novému pochopení evangelia, jež hlásáme.“ Tento článek z našich oblátských řeholních konstitucí je jedním z mých úplně nejoblíbenějších. A musím říct, že teď v době lockdownové na něj myslím ještě častěji než obvykle.
Mám totiž to štěstí, že mohu dobrovolničit už na třetím „covidovém“ místě. S radostí jsem na podzim rozvážel seniorům obědy,... 

více zde

Vánoční přání ze Zimbabwe

Drazí přátelé!
Přeji vám z Afriky radostné svátky Božího narození a požehnaný celý nový rok. Ať je to dítě, jehož narození všichni slavíme, světlem v téhle nelehké době i ve vašich osobních temnotách a nadějí při zdlouhavém čekání na konec koronavirové pandemie.
Posílám vám tento pozdrav z misie Maraire v Zimbabwe zatím bohužel bez nového zpravodaje. Měl vám přijít k Vánocům...

více zde

OČIMA MISIÍ: Oblátský Laos

Pochopil jsem své povolání: mám být šťastným člověkem, a to i ve své snaze ztotožnit se s ukřižovaným Kristem,“ píše 17. listopadu 1956 ve svém Deníku šťastného člověka blahoslavený Mario Borzaga, misionář oblát a mučedník blízkosti k Bohu a k člověku v Laosu... Laos. Proč jsme se rozhodli věnovat celé jedno číslo našeho zpravodaje právě Laosu?

více zde

FRATELLI TUTTI pro mladé a po oblátsku

Univerzální bratrství a sociální přátelství jsou skutečnosti a pojmy, které v současné situaci nabývají na aktuálnosti a důležitosti snad víc než kdykoli jindy. Pokud je pravda, že s koronavirovou pandemií bojujeme po celém světě všichni spolu bez rozdílu...

více zde

Sobotní škola aneb plakátky stárnou

Od září jsme byli jako oblátská komunita v Plasích obdarováni novými farnostmi. „Rozhodně tedy musíme vymyslet něco, jak bychom se všichni – „staří“ (z manětínského a plaského okruhu) i noví...

více zde

Zázraky z Naslouchárny v době koronavirové

Doba nepřeje zaběhlým setkáváním, ale snad o to víc inspiruje. Standa, Heňa a Machi, kteří ještě před rokem touto dobou byli opravdu lidmi z ulice se spaním „kde se dalo“, tedy většinou v promáčeném stanu nebo v něčem podobném...

více zde

Misijní orace oblátské rodiny

O misionářích oblátech se někdy říká, že jsou to vlastně takoví „venkovští jezuité“… Asi proto, abychom nemuseli naplno říct, že na rozdíl od jezuitů nejsme tak „študovaní“, že jsme prostě obyčejnější. Necharakterizuje nás nějaká jediná konkrétní kategorie lidí, na kterou bychom se ve svém apoštolátu výlučně soustředili (salesiáni mají své mladé, boromejky své nemocné…), ani nemáme ani žádnou oblíbenou a celosvětově užívanou formu modlitby (Koinonie po celém světě chválí, trapisti v tichu meditují…). 

více zde

Maraire: konečně začátek!

Už dlouhou dobu se tu na oblátském webu neobjevila žádná zpráva ze Zimbabwe. Hádejte proč... Ano, protože mám příliš mnoho práce. Ale pozor, je to dobré znamení: znamená to, že už skončilo období dlouhého čekání...

více zde

Blízká vzdálenost: asociování na dálku

My, asociovaní, chceme žít v duchu oblátského charismatu. Tuto naši touhu oficiálně stvrzujeme asociačním slibem. A protože je život laiků někdy víc než dosti proměnlivý, každoročně tento slib a rozhodnutí pokračovat v úzce rodinném...

více zde