Archiv novinek

Nové začátky

Nadpis „Nové začátky“ dobře vystihuje jeden velmi intenzivní týden v životě oblátů a v životě farníků v naší misii v západních Čechách. Od 17. do 21. srpna jsme spolu s workshipovým týmem hledali něco nového pro náš starý známý projekt Workship. 

více zde

Čas na společný "check up"

Deset dní na přelomu letošního srpna a září jsem měl tu čest, ale hlavně velkou radost prožít spolu s komunitou našich mladých spolubratří, misionářů oblátů, kteří se ve Vermicinu u Říma připravují na to, aby se stali misionáři opravdu blízkými Bohu a lidem, ke kterým budou posláni. 

více zde

Na Úletu se těžkne...

Letošní Úlet byl zase jedním z těch, po kterých člověk „ztěžkne“. Já osobně jsem ztěžkl tím, co jsem všechno u účastníků a týmu viděl a co všechno jsem od nich slyšel. Klíčovým momentem Úletu je nejen sdílení v gangách (skupinkách)...

více zde

Oblátem nebo členem Oblátského misijního díla?

Misionářem je člověk od křtu. To je bez debat! Jenže čím jsme, tím se musíme ještě stát. Známé to pravidlo…
Jsou misionáři na plný úvazek: ti, kteří pro Boží království opustí domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku…, aby dostali stokrát víc a za podíl život věčný (srv.: Mt 19,29). A to jsme i my, misionáři obláti, kněží i bratři a také sestry oblátky.

více zde

Rozletěli jsme se!

Na přelomu července a srpna proběhl na faře v Nečtinech druhý ročník Rozletu, týdenního napůl putování a napůl přebývání pro „mladé dospělé“. Setkání, které na sebe letos vzalo zas o trochu víc podobu duchovních cvičení...

více zde

OČIMA MISIÍ: nový zpravodaj oblátské rodiny!

Milí přátelé oblátských misií, čas, který v posledních měsících prožíváme, nám dává ještě silněji zakoušet, jak úzce jsme mezi sebou na této zemi propojeni a jak je naše křesťanská rodinná sounáležitost, kterou jako dar dostáváme ve křtu, živá a opravdová. Křesťanské bratrství a sesterství, které nezná rozdělení ani bariéry rasy, jazyků, národů, společenského postavení nebo pohlaví (srv. Gal 3,27-28; Kol 3,11), z nás v Kristu tvoří jednu rodinu a zbavuje strachů pramenících z odlišností a rozdílů.

více zde

Další naslouchárna, tentokrát v Jihlavě

S radostí oznamujeme, že dva roky po založení Naslouchárny Betlehem v Plzni se zrodila naslouchárna také v Jihlavě. Dostala přízvisko Na Chorebu. Naslouchárna je místem, kde se naslouchá lidským osudům, trápením i radostem těch, kteří se z různých důvodů dostali na okraj společnosti. 

více zde

Jen taková návštěva "na skok"

Šlo jen o takovou návštěvu na skok, jenže to by naším provinciálem nesměl být náš Felix, aby třeba jen dvoudenní krátké návštěvy nevyužil k tomu, aby se začaly dít velké věci. Na přelomu června a července tedy přijel na svou už několikátou návštěvu Česka...

více zde

Čtyři tuny mouky a začátek nové misie

Zdravím vás, milí přátelé. Po delší době se opět hlásím s krátkou zprávou ze Zimbabwe. Lockdown sice dál trvá, ale některé věci se, zdá se, začínají dávat do pohybu. Jen čtěte dál.

více zde

Květnový Zpravodaj MMD

Stejně jako naše současná doba je i aktuální číslo oblátského misijního zpravodaje poznamenané stále probíhající pandemií. To ale vůbec neznamená, že se oblátská misijní činnost na celém světě zastavila. Právě naopak... Těžký čas nás všechny přinutil k tomu, abychom hledali nové cesty, nové přístupy, nové způsoby, jak i nadále být blízko těm, kteří nám byli svěřeni, a těm, kteří naši službu a přátelství nejvíce potřebují. Proto nás květnový výtisk zavede nejen za našimi scholastiky do italského Vermicina, ale také do Zimbabwe a Pákistánu. 

více zde

Vsaď na evangelium!

Komunita Vtěleného Slova je každoročně obnovovaným společenstvím mladých mužů, kteří chtějí svůj život vsadit na Boží slovo, přesvědčit se o tom, že tam, kde jsou dva nebo tři shromážděni v Ježíšově jménu, je On opravdu uprostřed nich, působí mezi nimi a proměňuje jejich životy (srv. Mt 18,20).
První komunita vznikla podle oblátského italského vzoru "Centro giovanile" v r. 2012 v Plasích. A každý rok byl jiný... Jde o obyčejný život, do kterého každý přináší to své: svá vlastní obdarování, talenty, radosti, svůj způsob prožívání víry a také své slabosti a omezení.

více zde

Střípky z karantény: oblátský scholastikát Vermicino

Zdravím vás všechny z krásného Říma! Upřímně nevím, co se teď v Římě děje, protože jsem už více než sedm týdnů nevykročil na ulici. Všichni, kdo sledujete zprávy z Itálie, víte, že situace není snadná. V Římě je ale situace stabilní a moc nakažených tu není. 

více zde

Novinky z karanténního Zimbabwe

Milí přátelé, srdečně vás zdravím tady od nás z buše! Prý teď máte kvůli karanténě spoustu volného času, tak vám posílám něco na čtení. U vás na severu se touhle dobou příroda probouzí po zimním spánku.

více zde

Velikonoce v obýváku

Milí přátelé, letošní výjimečná situace si vyžaduje výjimečné prostředky. Možná si stejně jako my ani vy nedokážete představit, že skončí velikonoční vigilie nebo slavnostní eucharistie na Neděli Vzkříšení a my se nebudeme moci společně obejmout, přiťuknout si skleničkou "bohemky", 

více zde

Pomoc pro Zimbabwe!

V čase všudypřítomné nouze a mnoha potřeb na všech frontách se na vás obracíme s prosbou i my, misionáři obláti spolu s celou oblátskou rodinou. Více než kdykoli jindy si právě teď uvědomujeme, že jsme všichni opravdu jedna rodina...

více zde