Archiv novinek

Srdce velké jako svět

V těchto dnech (prvních čtrnáct dnů v červenci) probíhá v našem scholastikátu (formačním domě) v polské Obře interkapitulární setkání celého oblátského světa. Jak sám název prozrazuje...

více zde

Konečně nastal čas housenek!

Moji drazí,
tak vás konečně zdravím ze své cílové země, ze Zimbabwe, konkrétně z města Bulawayo, což je druhé největší město této země. Ve čtvrtek minulý týden jsem dostal zprávu, že mi bylo uděleno pracovní vízum. 

více zde

Eugenmeeting 2019

Eugenmeeting je pravidelné setkání oblátských asociovaných a oblátů, které se obvykle koná někdy kolem slavnosti našeho zakladatele sv. Evžena de Mazenod. Proto jsme se i letos setkali začátkem června, abychom spolu v bavorském Aßlingu prožili opravdu „oblátský“ víkend. 

více zde

"Pošli to dál" očima polských spolubratří

Kontakt a spolupráce oblátské rodiny na úrovni regionů roste. Jedním z důkazů je i blízkost, kterou naše Středoevropská provincie má k bratrské provincii sousední: polské. Ta nyní na své webové stránce zveřejnila rozsáhlou reportáž o našem festivalu víry "Pošli to dál", který jsme uspořádali v květnu v Táboře - Klokotech. Festival se inspiroval především způsobem, kterým tzv. lidové misie pořádají misionáři obláti v Provincii Středozemní (Itálie a Španělsko). 

více zde

Konečně mezi svými

Několikrát do roka se kromě pravidelných pracovních setkání obě části - klokotská a plaská - naší jediné komunity vydávají na jednodenní výlet. Tentokrát jsme zamířili do plzeňské ZOO. A bylo to… osvěžující. 

více zde

Pošli to dál! Boží dotyky II.

Od našeho prvního novodobého Festivalu víry na Klokotech uběhly sice už víc než tři týdny, ale ohlasy stále přicházejí. Pán se dotýkal, Duch vanul. A to je radost!

více zde

Povolání, povolání, povolání...

Od 4. do 7. června pořádala Rada evropských biskupských konferencí pravidelný Evropský kongres o povolání. Letos se uskutečnil v Římě a sešlo se na něm na padesát národních ředitelů nebo výkonných sekretářů pastorace povolání jednotlivých evropských zemí. 

více zde

Nový Zpravodaj MMD

Milí přátelé oblátských misií! Červnové číslo Zpravodaje Mariánského misijního díla přináší čerstvé novinky ze života české oblátské rodiny rozeseté v různých místech světa a propojené jednou myšlenkou: „Mezi sebou mějte lásku, lásku, lásku a navenek horlivost pro spásu duší.“ Tak jak při svém odchodu k Nebeskému Otci prosil své spolubratry zakladatel sv. Evžen de Mazenod...

více zde

O Dvonafu, který nebyl...

Takhle to bývá v naší komunitě a asi také ve vaší rodině a vašem domově velmi často. Něco si naplánujete a pak to dopadne stejně úplně jinak. Přesně takhle jsme prožili uplynulý víkend. V pátek měl začít Dvonaf (Dva dny na faře) pro děti, v sobotu odpoledne dlouho dopředu ohlašovaná autogramiáda dětí, které ilustrovaly Křížovou cestu a růženec Maria Borzagy OMI, a zakončit jsme všechno měli večerem chval. 

více zde

Nové vedení Středoevropské provincie

26. května se při večerní májové pobožnosti v oblátském kostele v Hünfeldu ujal své služby nového provinciála Středoevropské provincie o. Felix Rehbock, OMI. Kolem obětního stolu ho svou přítomností při jeho uvedení do funkce podporovali noví provinční radní...

více zde

První dopis o. Felixe, OMI oblátské rodině

Milí spolubratři, asociovaní a čestní obláti,
před sebou právě máte první Provinční zprávy, za které nesu zodpovědnost. Je to pro mě ještě velký nezvyk psát vám takto oficiálně, a proto zakouším něco mezi pokorou a radostí.

více zde

Pošli to dál!: Boží dotyky

Už je to víc než týden, co jsme byli na závěr Festivalu víry "Pošli to dál" vysláni svědčit o Boží radosti do svých všedních dní. V hlavě a v srdci se nám to ještě pořád mele... A to je dobře. Boží dotyk má svou sílu...

více zde

"Pošli to dál!": naše přiobrácení...

Poprvé v novodobých dějinách misionářů oblátů v Česku se obě naše komunity odhodlaly k společnému evangelizačnímu projektu podobnému tomu, který stál u samotného zrodu naší misijní kongregace: lidové misii. Když sv. Evžen de Mazenod udělal zkušenost osobního setkání s ukřižovaným Ježíšem, pochopil nejen to, že ho Bůh zcela jedinečným způsobem miluje...

více zde

Karel už zase v Africe...

Moji drazí,
snad jste ještě stále zvědaví, jak se mi vede. Pokud už vaše zvědavost opadla, tak je to moje vina, protože jsem se už tak dlouho neozval... Zdravím vás už zase z Afriky. Zase z té Jižní... Stává se to už jaksi tradicí, že tu opět čekám. 

více zde

Oto, OMI: oblátská blízkost při misii

Ciao všichni!
Opět se hlásím z Říma a rád bych s vámi sdílel něco z misie, kterou jsme organizovali v jedné okrajové zóně města, v Tor Vergatě. Je to relativně nová městská část bez náměstí, bez kostela, s velkým nákupním centrem. Většinou tam místní jen přespávají a den tráví v Římě v práci, na univerzitě atd. Je tam ale také hodně mladých, kteří tráví svůj volný čas (řekněme od pěti odpoledne do půlnoci) v místních barech, na parkovištích, v podloubích, kam není moc vidět, a zabíjí nudu kafem a karetními hrami v lepším případě...

více zde