Archiv novinek

Vznikl klub nadšenců pro misii!

V OMIGangu jsme za těch pár let, co je na světě, rozjeli několik projektů, ze kterých máme opravdu velkou radost, protože se nám skrze ně daří setkávat s druhými a snad jim i trochu pomáhat. 

více zde

Už druhá Vánoční tramvaj aneb chudoba a chudoba

Oblátský předvánoční víkend pokračoval i v pondělí. Už podruhé jsme se totiž s malou skupinkou mladých vydali večer do plzeňských ulic, parků a na nádraží a obdarovávali lidi bez domova malými vánočními dárky, kelímkem horkého kafe...

více zde

OMIGang a Vánoce s předstihem

Misie s mládeží nabírá v naší oblátské provincii nové obrátky a dostává novou podobu. Čerstvě ustavená mezinárodní komunita ve Fuldě má práci s mládeží a starost o povolání přímo v popisu práce. Příležitostí k jejímu prvnímu výjezdu se stal plaský předvánoční OMITreffing...

více zde

L4Y = Light4You!

Light4You je zbrusu nový, ale zároveň vlastně už dávno časem i zkušenostmi prověřený počin OMIGangu, oblátské mládeže napojené na OMI komunitu v Plasích. Modlitebně evangelizační večer probíhající v plzeňském kostele Panny Marie Neposkvrněné navazuje na obdobnou akci, kterou OMIGang už několikrát ve spolupráci s plzeňským DCM uspořádal. 

více zde

Vánoční Zpravodaj MMD

Milí přátelé oblátských misií, nyní, když se noci prodlužují a výlohy obchodů již připomínají Vánoce, smě­řují i naše myšlenky k tomuto svátku, který mnozí považují za nejvýznam­nější v církevním roce, přestože z hle­diska víry jsou největším svátkem Ve­likonoce. A mají pravdu v tom smyslu, že bez Vánoc by žádné Velikonoce nebyly. 

více zde

České oslavy laoského blahořečení

V neděli 11. prosince 2016 bylo v hlavním městě Laosu Vientiane prohlášeno za blahoslavené 17 mučedníků: laiků, kněží, řeholníků. Je mezi nimi i šest misionářů oblátů: o. Mario Borzaga (1932 - 1960) z Itálie a Francouzi o. Louis Leroy (1923 - 1961), o. Michel Coquelet (1931 - 1961), o. Vincent L´Hénoret (1921 - 1961), o. Jean Wauthier (1926 - 1967) a o. Joseph Boissel (1909 - 1969).

více zde

Hostem doma - Zuhause zu Gast

Oblátští mladí překračují čím dál víc všechny možné i nemožné hranice, žijí tak to, co je pro obláty jako misionáře na jedné straně tolik typické, na straně druhé ale zůstává vždy velkou výzvou: mezinárodnost, interkulturalita, boření zdí… 

více zde

Nový a odvážný krok…

V sobotu 3. prosince 2016 byla ve 20:00 kanonicky zřízena nová oblátská mezinárodní komunita, jejímž posláním by měla být misie s mládeží, pastorace povolání a koordinace obou těchto oblátských činností na úrovni Středoevropské provincie. Sídlem nově založené komunity je německá Fulda a jejími členy jsou o. Jens Watteroth, OMI, o. Vlastimil Kadlec, OMI a scholastik Karel Mec, OMI.

více zde

Putování misionáře milosrdenství

Ačkoli jsem vždy rád, když máme na faře akci mládeže, tentokrát jsem před setkáním OMIGangu utekl, a sice do Karlových Varů, kde jsem měl v pátek večer, 18. listopadu, na faře v Rybářích přednášku o misii v Pákistánu. Pozvala mne tam paní Volfová z tamější Křesťanské akademie. Další den dopoledne jsem pak v kostele ve Staré Roli, jiné části Karlových Varů, vedl duchovní obnovu pro tamější farnost...

více zde

Stále nové začátky...

Novo-starý začátek, to byl listopadový OMITreffing v Plasích. Sice jsme se sešli v menším počtu, ale na kvalitě se to rozhodně neprojevilo. V pátek jsme se nejen sdíleli, ale také loučili. 

více zde

Boží milosrdenství a lidé bez domova

Ve čtvrtek 27. listopadu se z Plzně do Kláštera Teplá u Mariánských Lázní uskutečnila pouť pro lidi bez domova. Autobus zajistil generální vikář diecéze P. Krzysztof Dędek, svačiny a kávu na cestu Lucie Vavrušková s týmem dobrovolníků, pouť pak duchovně, organizačními pokyny a pevnou přívětivostí P. Martin Sedloň, OMI.

více zde

Kterak klokotští asociovaní sliby obnovili.

V sobotu 5. listopadu obnovila větší část klokotské skupiny oblátských laiků své asociační sliby. Bylo to nádherně pohodové setkání. Začali jsme ranními chválami v kapli, při kterých proběhla obnova.

více zde

V Paříži jako doma!

Své zkušenosti a dojmy ze setkání oblátů, mladých a zasvěcených osob sdílejících s misionáři obláty charisma sv. Evžena de Mazenod na téma misie s mládeží, které se na začátku listopadu konalo nedaleko Paříže, přibližuje jeden z jeho účastníků Jakub Kyliš, člen skupiny oblátských mladých asociovaných.

více zde

O mládeži s mládeží v Paříži

Nedaleko Paříže, v městě Fontenay-sous-Bois, se v prvních listopadových dnech konalo každoroční zasedání jedné z evropských oblátských komisí: CPJVE, tedy Komise pro misii s mládeží a pastoraci povolání. Komise pracuje už několik let ve „smíšeném“ složení. 

více zde

OMIFest skončil, ale...

Na Misijní neděli už to byl týden, co jsme v Plasích prožívali OMIFest (věčnou oblaci Petra, OMI a jáhenské svěcení Karla, OMI a Petra, OMI), ale reakce a svědectví přicházejí dál a dál. A nejen ze zemí českých… Tak tedy OMIFest potřetí! A s radostí!

více zde