Jdi zpět

Asociovaní opět po roce v Hünfeldu

Počátkem října se již tradičně v hesenském Hünfeldu koná výroční setkání oblátských asociovaných laiků. Letošního víkendového zasedání těch, kteří ve Středoevropské provincii misionářů oblátů sdílejí charisma sv. Evžena de Mazenod a snaží se být uprostřed světa misionáři a svědky Kristovy lásky, se účastnilo na devadesát asociovaných, kandidátů a také doprovázejících oblátů.
Česká účast zahrnovala poprvé dvě skupiny asociovaných. K již několik let působící „klokotské“ skupině, do které ovšem patří asociovaní nejen z Čech, ale i Moravy, a kterou do Hünfeldu doprovodil o. Mariusz, OMI, se letos přidalo i osm mladých zájemců o asociaci, kteří na jaře začali svou formaci. Tato skupina se pravidelně schází v Plasích a jejím doprovázejícím oblátem je o. Vlastimil, OMI.
Hlavní část společného programu byla letos věnována interním záležitostem souvisejícím s asociací, dostalo se zčásti i na otázky, kterými se zabývá právě probíhající římská synoda o rodině, a také na přednášku týkající se především duchovní formace asociovaných. Vyvrcholením sobotního dne pak bylo slavení eucharistie, při níž nás o. Felix Rehbock, OMI vyzval k tomu, abychom se na rozdíl od bohatého mladíka z evangelia nebáli prodat to, co nám brání v opravdovém následování Ježíše Krista, abychom především prodali všechny své strachy. Po eucharistii následoval obřad obnovy slibů a společná oslava v klášterním sklípku „U Medvěda“. V neděli pak proběhly volby nového mluvčího asociovaných, kterým se stal Sebastian Veits ze skupiny německých mladých asociovaných.
Návštěva našeho největšího řeholního domu je vždy také příležitostí k setkání se skupinkou našich prenoviců. I tentokrát jsme se s radostí přesvědčili o tom, že prospívají na duchu a na těle a rostou v milosti.