Jdi zpět

Bohoslužba pro lidi bez domova

Ve středu 14. října 2015 proběhla v Kostele Panny Marie Nanebevzaté v Táboře – Klokotech bohoslužba slova pro lidi bez domova.

Klokotská komunita misionářů oblátů se již delší dobu angažuje v pomoci sociálně slabým lidem, kteří z nejrůznějších důvodů přišli o svůj domov. V konkrétní hodiny nabízí možnost vyzvednutí a konzumace teplého jídla v oblátském řeholním domě. Tuto službu poskytuje ve spolupráci s Diecézní charitou České Budějovice. Podobně tomu bylo i v případě bohoslužby slova, které předsedal o. Jiří Můčka, OMI. Při liturgii se vzpomínalo především na čtyři přátele bez domova, kteří zemřeli během posledních pár měsíců. Účastníci se také přimlouvali za to, aby byla letošní zima pro lidi bez domova milosrdná. Po skončení bohoslužby byli všichni přítomní pozváni na malé občerstvení do domu oblátské komunity.