Jdi zpět

Březnový Zpravodaj MMD

V pomalu už jarním Zpravodaji se kromě jiného dočtete novinky o našem spolubratru Patrickovi, OMI, o misijní situaci v Pákistánu a také o kocourkovi Seanovi z Plzně...

Patrick Vey, 28 let, pochází z Fuldy ve středním Německu a po noviciátu v Hünfeldu složil v roce 2014 své první sliby. Od té doby žije ve scholastikátu ve Vermicinu a studuje v Římě. 23. února přijal jáhenské svěcení. Položili jsme mu pár otázek...

Celý březnový Zpravodaj Mariánského misijního díla si můžete přečíst zde.