Jdi zpět

Další naslouchárna, tentokrát v Jihlavě

S radostí oznamujeme, že dva roky po založení Naslouchárny Betlehem v Plzni se zrodila naslouchárna také v Jihlavě. Dostala přízvisko Na Chorebu. Naslouchárna je místem, kde se naslouchá lidským osudům, trápením i radostem těch, kteří se z různých důvodů dostali na okraj společnosti. Samozřejmě slouží také jako zázemí pro ty, kteří se snaží pomáhat a nabízet přátelství těm, kteří jsou ze všech stran odmítáni. Často jde i o pohotovostní hygienu pro ty, které by bez základního omytí nepřijali například do nemocnice nebo by prostě zemřeli obráni o veškerou svou lidskou důstojnost. Společenství K SRDCI z.s., které spoluzaložil oblát Martin Sedloň stojí v základu myšlenky nasloucháren, kterou si otec Martin přivezl z doby své oblátské formace v Římě. Činnost, kterou se spolek (www.KSRDCI.cz) v úzkém spojení s obláty rozhodl podpořit a zaštítit v Jihlavě, trvá také už delší dobu a je službou malého společenství, jehož jádro vytváří Vilda a Marie, která je oblátskou asociovanou. P. Martin Sedloň, OMI