Jdi zpět

FRATELLI TUTTI pro mladé a po oblátsku

Univerzální bratrství a sociální přátelství jsou skutečnosti a pojmy, které v současné situaci nabývají na aktuálnosti a důležitosti snad víc než kdykoli jindy. Pokud je pravda, že s koronavirovou pandemií bojujeme po celém světě všichni spolu bez rozdílu, je stejně tak pravda, že jinak než spolu ji nezdoláme a jinak než spolu z ní především nevyjdeme lepší ani s důstojností lidských bytostí. Prorocký text papeže Františka „Fratelli tutti“ je tedy něčím, co bychom si nejen měli všichni přát jako dárek pod letošní vánoční stromeček, ale hlavně jde o dokument, který bychom měli nejen jako křesťané, ale už jen jako lidé dobré vůle číst a studovat s novým a otevřeným srdcem zraněným bolestí posledních měsíců.     
Jako oblátská rodina v Česku chceme k tomuto novému povědomí solidarity, jednoty, bratrství, sounáležitosti s jedinou lidskou rodinou, sdílení bolesti a nouze chudých… přispět třeba i malým pokusem o to, jak tento papežův sociální text představit mladým lidem. Proto jsme se rozhodli připravit ve spolupráci s našimi mladými asociovanými sérii krátkých videí, které by encykliku mohly mladým lidem více přiblížit a snad je i trochu nadchnout k její četbě. Každé video je doprovázeno schématem, které se snaží shrnout základní údaje o dané části encykliky. Videa najdete na oblátském youtube kanále Misionáři obláti OMI nebo na facebookovém profilu Misionáři obláti Panny Marie Neposkvrněné.
Společně to dáme! Vlastimil, omi