Jdi zpět

Izolovaní, ale ne osamocení!

Za řeholní rodinu misionářů oblátů a za všechny naše asociované laiky a přátele vás chceme v těchto složitých a těžkých časech povzbudit a dodat vám všem, stejně jako sobě samotným, naději, že Hospodin právě i tyto chvíle proměňuje v "čas příhodný" naplněný zvláštní milostí, která nám může poskytnout zcela jedinečnou jistotu jeho přítomnosti a dotknout se nás jeho láskou a blízkostí.
Chceme vás pozvat k tomu, abyste se zapojili do naší "karanténní" platformy: V karanténě jsme spolu. Jde o projekt, jehož cílem je trochu se v letošní obtížné postní době nadechnout a být si nablízku. Udělat si radost, možná si postně odepřít strach a spolu s ostatními, se kterými se letos asi nebudeme tak často vídat, si na dálku možná dát i něco dobrého, zapít to dobrým vínem nebo pivem a pak si o tom všem třeba dát vědět, napsat si nebo zavolat. Prostě sdílet.

Co na nových webových stránkách media.oblati.cz můžete najít:

Denní impuls k nadechnutí v podobě podcastu
Denní impuls k nadechnutí je prostě denní impuls k nadechnutí… Asi se v těchto složitějších dnech probouzíme hned ráno s myšlenkou, co zase nový den přinese za zprávy, jak se celá situace vyvine a s čím si večer půjdeme lehnout. Co si ale takhle nejprve dát v klidu kafe a poslechnout si náš krátký povzbuzující impuls, pořádně se nadechnout, uvědomit si, že na to nejsme sami, protřít si pořádně oči (nezapomeňte na rukavice!) a teprve pak vyrazit do nového dne?!

Nedělní impuls
Na této stránce najdete přehled audio-zamyšlení nad texty nedělního Božího slova. V úvodu si můžete poslechnout čtené evangelium a po něm promluvu od jednoho z misionářů oblátů. Boží slovo je živé i dnes a má moc vstupovat do našich životů a neočekávaně je proměňovat. Třeba právě i v těžkých životních situacích.

Infekční čítárnu
Je pravý čas na to, abychom sdíleli to, co jsme, a to, co máme. A obojí je jistým způsobem obsaženo na stránkách toho, co rádi čteme. Každý z nás má jistě svůj oblíbený román, svou zamilovanou báseň nebo divadelní hru. Pojďme se o ně právě teď, kdy možná trávíme více času zavření doma, podělit; pojďme se povzbudit kapitolou, odstavci, stránkou oblíbené knihy lidí, kteří jsou v karanténě stejně jako my. Příležitost k tomu najdete právě tady. A nebojte se! V karanténě jsme spolu!

Evangelium LIVE
Evangelium žijeme karanténa nekaranténa. Ale možná jsme byli zvyklí pravidelně se s někým sdílet o tom, jak se nám to daří, nebo nedaří. Ovšem biblické hodiny, setkání nad Biblí, modlitební setkání, spolča… to všechno se nám zatrhlo. A nebo na to naopak nejsme vůbec zvyklí a ani to vlastně neumíme. Co teď? Paradoxně můžeme začít právě v karanténě, třeba na to máme konečně čas. Evangelium LIVE nabízí každou neděli svědectví konkrétního člověka s konkrétním nedělním evangeliem. Jak se s ním v životě potkal, co si při něm vybaví, jak on ho ve svém životě pochopil a prožil. Žádné kázání, ani teologický rozbor nečekejte. Jen život. Podělíte se s námi o svoji živou zkušenost se Slovem i vy?

Postní čtyřicítku
"Každý rok začíná advent, postní doba, další rok … ale pokaždé je člověk jinde. Život je cesta a to krásná, těžká, veselá, smutná … ale na konci je Pravda. Všem přeju krásnou přípravu na Velikonoce. V těchto příspěvcích bych se chtěl podělit o radost ze 40 lidí, kteří mě tímto dobrodružstvím doprovázejí a kteří ze mě z veliké části udělali toho, kým dneska jsem," říká Pavel, OMI, který je autorem "čtyřicítky".

Videoblog
Videoblog „Jak se žije v karanténě“ je občasným „aggiornamentem“ z římské „červené zóny“, ve které my, misionáři obláti, máme svůj evropský scholastikát, tedy dům, kde studují a misijně se formují naši spolubratři ve formaci. A právě dva čeští mladí obláti nám přibližují to, jak se teď v italské karanténě žije. Jedno je jisté: také spolu!

Možná jsme izolovaní, ale rozhodně nejsme osamocení! Všem virům navzdory. V karanténě jsme totiž spolu! Vaši misionáři obláti