Jdi zpět

Jarní Zpravodaj MMD

Jděte do celého světa a zvěstujte všem dobrou zprávu,“ tak stojí v evangeliu a to je naším úkolem. Pozitivně vzato znamená tato věta: překonávejte lidmi vytvořené hranice a vyjděte do světa. Zvěstujte, že Bůh, ten, kdo vás vysílá, miluje všechny lidi a chce, aby všichni měli podíl na tom, co pro nás připravil. Takovýto misijní úkol ale ve výsledku neznamená jen zvěstování Slova, ale také změnu v životě a životních podmínkách. Misijní práce je proto také práce rozvojová. Misionáři nejen budují církevní společenství, staví kostely a farní centra, zřizují také školy a lékařská střediska. To vše proto, že chtějí stát při lidech, k nimž je Bůh poslal, ve všech jejich životních potřebách...
Celý aktuální Zpravodaj oblátského Mariánského misijního díla si můžete přečíst zde.