Jdi zpět

Kurs Samuel poprvé v Plzni

Kurs Samuel je osvědčenou cestou, kterou před mnoha lety nabídl ve své milánské diecézi kard. Martini mladým lidem jako možnou cestu rozlišování vlastního povolání a životního nasměrování. Kardinál Martini byl velkým biblistou, a tak i svůj kurs postavil na Božím slově, lépe řečeno na každodenní meditaci konkrétního úryvku z Písma pomocí metody Lectio divina. Za poslední roky prošlo touto cestou i několik mladých lidí v různých českých diecézích.
Od září 2018 probíhá kurs Samuel i u nás v Plzni. A je tak trochu napůl oblátský. Nejen že jeho iniciátorem je za podpory plzeňského DCM plaská komunita misionářů oblátů a doprovázejícím pak o. Vlastimil, OMI, ale především přímo zapadá do toho, co jsme my, obláti, prožívali jako hlavní událost až do letošního ledna, tedy Rok oblátských povolání, a do toho, co si i dál na své cestě neseme jako jednu ze svých základních služeb a úkolů: podílet se na vytváření kultury povolání, ve které by rozlišování vlastního místa v životě a ve světě bylo vnímáno jak odpověď na Boží lásku, která se nám zjevuje také ve Slově.
Devítičlenná skupinka mladých lidí se schází jednou měsíčně, společně sdílí zkušenost živého a žitého Božího Slova, která je spolu s intenzivním duchovním doprovázením, modlitbou, měsíčním impulsem a vlastním otevřením se překvapením Ducha svatého hlavním nástrojem při hledání životního povolání.
První plody a reakce nás už teď nutí přemýšlet o tom, jestli první plzeňský kurs Samuel nebude mít od září 2019 svého pokračovatele… Vlastimil, omi

Když jsem se rozhodovala pro Samuela, byl to pro mě krok do prázdna. Nevěděla jsem, co mě čeká – jestli spadnu, nebo najdu pevnou půdu pod nohama. Zatím střídavě padám a jsem zachytávaná, opatrně sestupuji do hloubky, nebo poseroutkovsky stojím na místě a předstírám, že i odtud přeci hlubiny můžu zahlédnout, kdybych chtěla, a to bohatě stačí. Samuel je pro mě objevováním Boha a jeho Slova v Bibli a hlavně v životě. Je bouráním mých falešných ideálních já, je poznáním, že pouště a prázdna jsou taky součástí vztahu s Bohem a teprve tehdy to jde na dřeň, a je pochopením, že Boha ani lásku nejde vlastnit a ohraničovat. Samuel je velmi pomalá cesta, ale myslím, že se na ní něco mění. Štěpánka L.

Samuel, to je pro mě výzva, radost a zároveň boj, odpověď na moji touhu jít na dřeň a sáhnout si na dno. Je to zápas s vlastní leností a vůlí pokračovat, i když prvotní nadšení vyprchá. Zároveň je to pro mě každodenní objevování Boží milosti a živosti. Život ve Slově, které není jenom napsané, ale všude kolem mě v životě. Je to zároveň objevení nových přátel, s kterými společně tuto formu sbližování s Bohem sdílíme. Mařenka L.