Jdi zpět

Marijo: skrze slabost k chvále

Drazí přátele oblátské rodiny,
rozhodl jsem se vám napsat ve čtvrtém měsíci svého noviciátu! Noviciát je období, které v naší provincii trvá třináct měsíců a končí složením prvních časných slibů. V tomto období se zabýváme sebepoznáním, vlastní spiritualitou, svým modlitebním životem. Velmi důležité pro mne je poznávání oblátského charismatu.
Po šestnáctí měsících v Hünfeldu se cítím jako doma! Bylo to pro mě ze začátku moc těžké, jak s jazykem a mentalitou, tak strukturou a řádem! Dnes v tom žiji a nemám s tím žádný problém. Náš dům v Hünfeldu není pouze domem pro obláty ale je to zároveň i exercičním centrem, ve kterém se během měsíce pohybuje spousta hostů, což znamená, že je zde během dne spousta práce: příprava různých konferenčních místností, doplňování nápojů, mytí nádobí, luxování, uklízení pokojů atd. Prostě čas na nudu nemám!
Jelikož je noviciát dobou sebepoznávání, tak je to zároveň období bolesti a různých krizí. Na druhé straně zažívám spoustu srandy, radostí, lásky a Boží blízkosti. V domě mezi spolubratřími jsem skutečně poznal, jak ubohý a slabý jsem a jak na sobě musím ještě hodně pracovat. Je to období, kdy se snažím dostat do hloubky svého bytí. A když se mi povede dotknout se úplného dna svého srdce a své duše, tak se vždy setkám s milujícím, odpouštějícím a živým Ježíšem, který se mnou počítá: „Velmi rád se budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mně spočinula Kristová moc. Proto s radostí přijímám slabosti, příkoří, nouzi, pronásledování a úzkosti a snáším to pro Krista. Neboť když jsem slabý, právě tehdy jsem silný.“ (2Kor 12,9b-10) Pochopil jsem, že sebepoznání a sebepřijetí je nejlepší a nejrychlejší cestou k setkání s ukřižovaným, vzkříšeným a milosrdným Ježíšem! Proto bych noviciát s vděčností a chválou nazval „časem milosti“.
V blízké budoucnosti mě čeká stáž v sociální oblasti s různě postiženými a také exercicie.
Na závěr bych vám všem, drazí přátelé, přál, abyste se nebáli vstoupit do hloubky svého srdce a abyste se nebáli sami sebe, protože tam, kde vás to nejvíc bolí, právě tam na vás čeká váš nejlepší přítel, bratr, objímající a věrný Ježíš! Marijo