Jdi zpět

Mezinárodnost: podstatný rys OMI rodiny

Evropská komise pro misii s mládeží a pastoraci povolání se po covidovém roce sešla znovu prezenčně spolu se zástupci mládeže z každé země evropského oblátského regionu. I když název „komise“ nezní zrovna úžasně, tak to bylo setkání hlubokého sdílení a silného vědomí mezinárodnosti naší oblátské misie. Náplní každého setkání je totiž především sdílení našich zkušeností, našich pohledů a také našich specificky národních pochutin. Tentokrát nás hostili obláti z belgického Bruselu. Mezinárodnost tak byla ještě více umocněna místem našeho setkání. Jak říkaly všudypřítomné nápisy, byli jsme přece v srdci Evropy, které je plné nejrůznějších národů a náboženství. Příliš dlouho jsem nevytáhl paty z ČR na to, aby mi to přišlo samozřejmé. Byl to skutečně úžasný pocit, kromě samotné pestrosti naší oblátské skupiny, procházet se ulicemi Bruselu a narážet na tolik různých lidí... A musím říct, že mi tato pestrost po návratu zpět do ČR hodně chybí. Kromě procházky po Bruselu, sdílení dobrot i zkušeností, jsme samozřejmě také pracovali. Nechali jsme si to ale až na poslední dva dny, kdy jsme organizovali setkání pro mládež v Aix-en-Provence a už jsme se také dostali ke světovým dnům mládeže a oblátskému předprogramu v Portugalsku. Znovu jsme se všichni navzájem povzbudili a utvrdili v přesvědčení, že ani v těch mnoha starostech naší misie nejsme nikdy sami, a já osobně jsem znovu objevil mezinárodnost jako základní prvek našeho charismatu a naší oblátské misie s mládeží. Ze zástupců mládeže nás v Bruselu reprezentovala Salome, se kterou jsme mimochodem na ambasádě řádně odvolili a snad tím také trochu přispěli k dalším krokům k větší pestrosti a vztahům na úrovni celé Evropy. Petr, omi