Jdi zpět

Misionář na prázdninách

Opatrně a občas se v letních měsících mezi námi záhadně objevoval náš misionář Karel Mec OMI. Žádný velký halas jeho příjezd nedoprovázel. Možná také proto, že jak už to na jižní polokouli chodí, věci nejsou jasné do poslední chvíle. A vytoužená dovolená po třech letech strávených na pořádně tvrdé misii se dlouho zdála jako sen, který se teoreticky blíží, ale technicky se na ambasádách a dalších úřadech neděje vůbec nic, co by tomu nasvědčovalo.
A odpočinek a znovu nabrat sil si Karel opravdu zasloužil. Můžeme krátce zrekapitulovat poslední tři roky: Na počátku opět boj a čekání na úřady a naše modlitby, aby se země, do které a pro niž byl Karel poslán, otevřela. Po krátkém sezamování s oblátskou komunitou v Zimbabwe byl spolu s místním spolubratrem Charlesem postaven doslova doprostřed buše s dotazem místního biksupa, zda by zde mohli vybudovat misii, která bude sloužit deseti dalším místům v okolí.
Karlové se úkolu ujali se vší vervou. Možná si vzpomeneme společně na slova, která Karel pronesl při prvním výstupu z letadla na africkou půdu: „Školy dobré, tady budu především potřebovat to, co jsem se naučil jako skaut.“ Za uplynulé dva roky jsme i my přispěli ke vzniku poctivé misie: zázemí několika budov, vodního vrtu a přívodu vody, také díky nám byly položeny solární panely, které zajistí misii elektrickou energii. Vedle vlastního zajištění obživy obyvatel misie – zeleninová zahrada a malé hospodářství – započali obláti společně s místní komunitou promýšlet a budovat projekty na rozvoj zdejšího života, jako je chov zvířat, pomerančový sad a mnoho dalšího. Na dva roky docela dost, že?
A tak jsme s vděčností uvítali malinko zotaveného Karla v našich komunitách a farnostech. Vyprávění a fotografií by bylo na několik dnů. Už teď je jasné, že se Karel vydal cestou úzkou a namáhavou. Po ní se těžko jde osamoceně. Pokud i vy chcete být účastníky nejen Karlova misijního dobrodružství, zveme vás do kruhu přátel oblátských misií, v němž podporujeme misie společnou modlitbou a praktickou pomocí. Více najdete na našich stránkách, na e-mailu omd@oblati.cz nebo můžete misii v Zimbabwe podpořit přímo darem skrze Oblátské misijní dílo na účtu: 244 816 241/0800 VS 560. Děkujeme! Hanka Koukalová