Jdi zpět

Na cestě k věčné oblaci a ke kněžství

Z oblátského „evropského“ scholastikátu v Itálii se ozval náš spolubratr Petr Dombek, který na své cestě k věčným slibům a ke kněžství učinil další důležitý krok.
V našem formačním domě v italském Vermicinu bylo 21. května hned několik důvodů k oslavě. Slavili jsme svátek svatého Evžena, zakladatele misionářů oblátů a při této příležitosti se uskutečnilo pověření službami lektorátu a akolytátu. Po Ježíšově vzoru, který „nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil“, církev pověřuje podle dlouhé tradice křesťany různými službami, které je mají připodobňovat Kristu. Lektorát přijali scholastici Joseph Sene a Joel Faye ze Senegalu a Andriy Havlich z Ukrajiny. Jsou tak zvláštním způsobem povoláni k četbě Božího slova během liturgie a k obecnému hlásání evangelia. Já sám jsem přijal akolytát, který v sobě spojuje službu u oltáře se zvláštní službou chudým a nemocným, kteří jsou „tělem Kristovým“.
Bohoslužbě předsedal provinciál Středozemní provincie otec Alberto Gnemmi. Zúčastnili se jí i někteří naši přátelé z širší oblátské rodiny.
Jsem si jistý, že až za nějakou dobu pochopím, co to pro mě vlastně znamená být akolytou. Vnímám však už teď, že mě tento nový úkol staví před výzvu, abych nechal k sobě Boha promlouvat novým jazykem, tentokrát především jazykem chudých a nemocných. A to vyžaduje hodně otevřenosti a opravdu dobrý „slovník“.