Jdi zpět

Neustálá novost

„Kristus žije. On je našou nádejou i tou najkrajšou mladosťou tohto sveta. Všetko, čoho sa on dotkne, sa stáva mladým, stáva sa novým, napĺňa sa životom. Preto prvé slová, s ktorými sa chcem obrátiť na každého mladého kresťana, sú: On žije a chce, aby si bol živý!“ Toto sú úvodné slová pápeža Františka v jeho novej exhortácii Kristus žije venovanej zvláštnym spôsobom mladým ľuďom dneška...
Presne pred pol rokom sa zo mňa stala misionárka oblátka jr. - juniorka. A hoci už svojím vekom nezapadám do kategórie „mládež“, mám pocit, že žijem neustálou novosťou. Ježiš sa dotýka môjho života a vďaka Jeho dotyku a prítomnosti sa všetko postupne premieňa a stáva mladým. On tvorí všetko nové... Pri mojich prvých sľuboch som dostala nové šaty a la „šedá myš“, ktoré sa osvedčili aj pri povianočnom sánkovaní so Zuzkou na Hrebienku, a zároveň už nemusím každé ráno premýšľať nad tým, čo si oblečiem... Presťahovala som sa do novej komunity, začala som spoznávať nové sestry, a tým pádom aj nové jedlá, ktoré sú ich špecialitami... Mojou formátorkou sa stala sestra Inma a mám aj nové duchovné vedenie, čo znamená, že je potrebné nanovo vyjsť zo seba a nechať sa viesť... Nanovo som začala študovať - opäť teológiu, ale teraz už iným, novým spôsobom... Získala som nových spolužiakov, medzi ktorými vynikajú dvaja oblátski prenovici - Gonzalo a Carlos... a nové priateľstvá... Objavili sa predo mnou nové výzvy - napríklad naša misijná skúsenosť v Maroku, ktorej sa budem odteraz zúčastňovať a neskôr ju budem viesť, a na ktorú pozývame aj mladých ľudí, z ktorých mnohí túžia po ozajstnom stretnutí s Pánom a my ich pri tom môžeme sprevádzať... S novými výzvami prichádzajú aj nové ťažkosti, ale zároveň aj objavovanie nových talentov a stále nové uistenie sa, že Pán ma nikdy „neskúša“ nad moje sily... Nanovo je tu aj mesiac máj a naša ponuka modlitby ruženca a môj rastúci údiv nad tým, s akou dôverou nám ľudia zasielajú svoje úmysly a prosby. Myslím pri tom často na Máriu, ktorá v Káne Galilejskej povedala svojmu synovi: „Nemajú víno.“  Máriu, ktorá dokázala vnímať potreby ľudí okolo seba a diskrétne ich predložiť Ježišovi, s dôverou, že On môže vyriešiť „problém“... Aj ja verím, že všetko, čoho sa Ježiš dotkne, ožije. Zakúšam to vo svojom vlastnom živote. On žije a chce, aby sme aj my žili. Chce pre nás život v plnosti... Melánka, OMI