Jdi zpět

Nová kniha o sv. Evženovi de Mazenod

V češtině konečně vychází nový, čtivý a aktualizovaný životopis sv. Evžena de Mazenod, zakladatele misionářů oblátů (OMI)! Jde o překlad druhého italského vydání knihy „Evžen de Mazenod, charisma misie a společenství“. Jeho autorem je italský oblát, znalec sv. Evžena, ale především profesor spirituální teologie Fabio Ciardi, OMI. Jeho obor, stejně jako název knihy a třeba i její první řádky: „V jistém druhu životopisů svatých se nejprve světci připsal „šlechtický původ“, jeho rodiče byli označeni za „bohabojné“ a pak se obvykle popisovalo dětství, ve kterém se již od prvních okamžiků objevovaly „varovné příznaky“ svatosti a neobyčejného života“ napovídají tomu, že opravdu nejde o klasický životopis, který by jen suše a detailně informoval o datech a významných událostech světcova života. Ciardiho práce je pojata ze „spirituálního“ pohledu, tedy z hlediska toho, jak už od samého dětství působil v Evženově životě Duch svatý, jak si ho skrze radosti i velké výzvy a útrapy emigranta a mladíka z rozbité rodiny připravoval pro dílo, které měl v církvi založit a které z jeho charismatu žije dodnes. Skrze vyprávění Evženova života se autor snaží odhalit a postihnout jeho povolání a poslání a dobrat se k „vysvětlení“ charismatu, kterého se Evženovi k dobru a prospěchu církve a celého světa dostalo. Jak ale sám Fabio říká: „Jelikož jde o zkušenost Ducha svatého, je charisma každého zakladatele ze své vlastní podstaty dynamické, jde o vyvíjející se proces, který se jen stěží dá vměstnat do schémat a definic. To ostatně pochopili už i první obláti, kteří, když chtěli vysvětlit své povolání, jednoduše vyprávěli zkušenost, kterou Evžen de Mazenod prožil a posléze sdílel se svými prvními druhy a poté i s celou kongregací.“ Podobně tak je i úmyslem tohoto českého překladu jednoduše předat kousek života jednoho člověka, který se po celý život pokoušel odpovídat na Boží volání, a vtiskl tak do dějin církve nesmazatelnou misionářskou stopu, kterou se po celém světě i v současnosti snaží dál prohlubovat rozmanitá oblátská rodina, jejíž základ kdysi sv. Evžen položil. Vlastimil, omi