Jdi zpět

Novinky od "velkých" asociovaných

Ten den bylo na Klokotech pořádně rušno, tři akce na jednom místě, naštěstí setkání mladých i setkání animátorů probíhaly v Emauzích, takže v oblátském domě vládl klid. Začali jsme ranními chválami, následovalo tradiční kolečko, tentokrát pořádně dlouhé, protože jsme se také pořádně dlouho neviděli. Náčelník Jirka nás už předem informoval o tom, že se pro naši skupinu mění doprovázející oblát: otce Mariusze střídá o. Günther z Plas. Milý Mariuszi, moc děkujeme a ze srdce Ti vyprošujeme požehnání. Zároveň jsme rádi, že se nás o. Günther - i přes svou vytíženost (začal totiž vedle své služby ve farnosti pracovat jako duchovní doprovázející ve věznici na Borech) - ujal.
Pro naše setkání vybral impulz z exhortace papeže Františka Gaudete et exsultate o cestě ke svatosti a propojil Františkovy myšlenky s oblátským charizmatem a životem svatého Evžena de Mazenod. Ačkoli mezi naším zakladatelem a papežem Františkem leží dvě staletí, zapadají do sebe jak dílky skládačky. Papež nás vyzývá ke svatosti, stejně jako náš zakladatel. Neočekávají od nás, že se staneme morálními a duchovními bezchybnými atlety, to ne. Snaha o svatost není snaha o dokonalost, i z nedokonalého člověka Bůh může udělat světce.
Děkujme Pánu za sobotní setkání, za naše společenství, protože (jak také v odpolední přednášce zaznělo) svatost a misie jdou skrze komunitu, která není prostředkem, ale místem, kde dochází k setkání s Kristem.
Požehnané dny, nashledanou v Hünfeldu nebo v listopadu na Klokotech. Lucka B.