Jdi zpět

Nový oblátský generální tým

29. září 2022 zvolila 37. generální kapitula misionářů oblátů14. generálním představeným o. Luise Ignacia Roise Alonsa OMI, kterému ale nikdo z oblátské rodiny neřekne jinak než Chicho.

Chicho se narodil 12. dubna 1963 ve Španělsku. První sliby složil v r. 1982 a věčnou oblaci pak o tři roky později. Po svém kněžském svěcení působil nejprve ve farní pastoraci, pracoval jako koordinátor mládeže Španělské provincie a také jako formátor. V letech 2000 až 2004 byl provinciálním představeným Španělské oblátské provincie a následně byl jmenován generálním radním pro Evropu. Když svůj mandát v generální správě dokončil, vrátil se zpět do domovské provincie, která se mezitím připojila k původně Italské provincii a společně vytvořily novou Středozemní provincii. Působil v Západní Sahaře, v jedné z misií Středozemní provincie. Od roku 2019 byl představeným tamější komunity. Právě v Západní Sahaře se telefonicky dozvěděl o tom, že byl jmenován novým generálním představeným. Sám totiž delegátem generální kapituly nebyl.

Několik osobnějších údajů o o. Luisi Ignaciu Alonsovi, OMI:
Všichni, kdo ho znají, ho oslovují jednoduše Chico, jak mu už od malička říkala jeho maminka.
Kapitula musela po jeho zvolení na jeden den přerušit své zasedání, protože chvíli trvalo, než se Chicho ze Západní Sahary narychlo dopravil do Říma.
Jeho zvolení považujeme pro naši oblátskou rodinu za velké znamení a výzvu, protože Chicho má jasně „františkovský“ směr, sdílí také jeho lásku k chudým a lidem na okraji, má radikální misijní tah a velké požadavky na náš řeholní komunitní život.
Je prvním španělským oblátem, který byl do této funkce zvolen, a prvním generálním představeným, který byl zvolen, aniž by se účastnil kapituly.
Má pevnou důvěru v důležitost mezináboženského dialogu, což dokazoval i svým působením na Západní Sahaře.
Je vášnivým turistou.

Do Chichova nového generálního týmu kapitula zvolila jako generálního vikáře Antoni Bochma z Polska, jako prvního asistenta Raymonda Mwangalu ze Zambie, jako druhého asistenta Henrica Asoda z Indonésie a také po jednom radním pro každý oblátský region: pro region Afrika – Madagaskar byl zvolen Erastus Kapena Mbili Shimbome z Namibie, pro Latinskou Ameriku Jorge Albergati z Uruguaye, pro Asii Eugene Benedict ze Srí Lanky, pro Kanadu – USA Jim Brobst z USA a pro region Evropa Alberto Gnemmi z Itálie.

Podrobnější „zpravodajství“ o průběhu kapitoly si můžete přečíst zde a zde.