Jdi zpět

O. Felix: nový provinciál!

14. ledna 2019 jmenoval generální představený misionářů oblátů Louis Lougen, OMI se svou radou nového provinciála oblátské Středoevropské provincie (Česko, Německo, Rakousko). Stal se jím o. Felix Rehbock, OMI!
O. Rehbock (47) pochází z Papenburgu v Emslandu (Dolní Sasko). S misionáři obláty se setkal během svých školních let v tehdejším internátu v Nikolausklosteru u města Neuss. Do řeholního společenství vstoupil v roce 1994. Po noviciátu v Hünfeldu studoval v Mohuči a Madridu. V roce 2000 byl v Hünfeldu vysvěcen na kněze. Po uplynutí období, kdy byl kaplanem v Mnichově a Cvikově, pracoval v oblasti pastorace mládeže a školní pastorace v Hünfeldu a v Burlo. Od roku 2012 je rektorem v Nikolausklosteru a angažuje se hlavně v pastoraci rodin. Kromě těchto úkolů se o. Rehbock účastnil také mnoha lidových misií.
Středoevropská provincie má dnes 112 členů a 13 domů. Další spolubratři, kteří z provincie pocházejí, pracují nyní jako misionáři v Namibii, Paraguayi a v Jihoafrické republice.