Jdi zpět

O. Günther, OMI přednášející...

V pondělí 19. října byl o. Günther Ecklbauer, OMI, který je v současné době členem oblátské komunity v Plasích, pozván na Katedru blízkovýchodních studií Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, aby před studenty promluvil o své práci a o svých zkušenostech z Pákistánu.

Tématem přednášky bylo: "Můj život mezi křesťanskou menšinou - postřehy a zkušenosti z devíti let v islámském světě". Přednášky se sice zúčastnila jen malá skupinka studentů s dvěma učiteli této katedry, ale zdá se, že je setkání oslovilo. Snad právě proto, že Pákistán nepatří přímo do oblasti Blízkého východu, byl zájem přítomných dozvědět se více o tomto muslimském státu, o kterém se v posledních letech často mluví, který je pro nás ale stále ještě cizím a neznámým světem, opravdu značný. Otázky se točily hlavně kolem spolužití křesťanů a muslimů. O. Günther se pomocí příběhů a fotek snažil studentům přiblížit především život tamějších křesťanů.

O. Günther, OMI se narodil v r. 1963 v rakouském Linci. Do České republiky přišel v roce 1991. Zde také přijal kněžské svěcení a působil po dobu deseti let. Poté strávil rok v Jeruzalémě a Německu, odkud se znovu vrátil do Česka a tři a půl roku působil v oblátské komunitě v Táboře – Klokotech.  Pak šest a půl roku pracoval jako „pouštní farář“ v Pákistánu a dva roky strávil na zkušené u Malých bratří Ježíšových v Egyptě a Libanonu. Od února 2015 patří do oblátské komunity v západočeských Plasích.