Jdi zpět

O prázdninách v Rumunsku!

Rok oblátských povolání se zdaleka neomezí jen na plaský Festival OMI povolání nebo na nepřetržitou modlitbu růžence za naše mladé spolubratry ve formaci a za nové „přírůstky“ do naší řeholní rodiny. Jednou z velkých událostí oblátského evropského regionu bude prázdninové setkání mladých mužů od 17 do 30 let, které se na přelomu července a srpna uskuteční v rumunském Maracineni. Půjde o týdenní zkušenost mezinárodního komunitního života a především o intenzivní ponoření se do charismatu sv. Evžena de Mazenod pro ty, kteří si kladou otázku po svém místě v životě.
Od 16. do 19. dubna se proto na samotném „místu činu“ sešel malý přípravný tým oblátů složený ze zástupců největších evropských provincií: polské, středozemní a středoevropské. V bratrském a pracovním duchu jsme hledali nejaktuálnější a nejožehavější témata související s hledáním povolání a zároveň se snažili načrtnout program, který by mladým lidem aspoň částečně poskytl možnost jít do hloubky a dotknout se skrze modlitbu, vzájemné setkání a sdílení konkrétních příběhů povolání své vlastní odpovědi na Boží volání. Týden to bude opravdu plný a intenzivní. Už jen mezinárodní účast (každá oblátská evropská země může vyslat po třech účastnících) a přítomnost otce generála Louis Lougena slibují silnou zkušenost bratrského a charismatického sdílení. Tak tedy v srpnu v Rumunsku!