Jdi zpět

Oblátská pomoc Ukrajině pokračuje!

S pokračující válkou na Ukrajině je čím dál potřebnější i naše vytrvalá pomoc. Možností, jak svou podporu i dále adresně směřovat, je pomáhat oblátům a jejich lidem přímo na Ukrajině. Oblátské komunity a farnosti z Evropy zasílají ukrajinským spolubratřím peněžní i materiální pomoc. Nyní v zimě jde např. o tolik potřebné generátory, ale třeba i pekárny chleba, teplé oblečení, přikrývky, trvanlivé potraviny a hygienické potřeby.

Pokud byste chtěli jejich činnost podpořit i vy, můžete tak učinit zasláním daru na účet Oblátského misijního díla: 244 816 241/0300 (Ukrajina VS 690)

Děkujeme za podporu společného díla pro dobro těch, kdo naši pomoc potřebují.

První cesta vedla na Ukrajinu
Generální představený naší kongregace o. Chicho Rois navštívil záhy po svém zvolení v doprovodu provinciála polské provincie Černihiv na severu země. Obláti zůstali ve městě i přes nepřetržité ostřelování a jejich dům se stal útočištěm místních lidí. V podzemí společně jedli, spali, modlili se a společně slavili eucharistii. Během komunitního setkání měl o. Chicho příležitost vyslechnout si svědectví misionářů a navštívil také černihivské farníky. Nutno podotknout, že návštěvě přály vnější okolnosti, protože v domě byla po celý den i noc k dispozici elektřina, a díky tomu bylo i teplo.
Předání pomoci v Chersonu
Na přelomu roku se kyjevská oblátská farnost sv. Mikuláše, která je od začátku konfliktu centrem pomoci nejen pro hlavní město, vydala s nashromážděnou pomocí pro obyvatele Chersonu na východ Ukrajiny.
V Chersonu existuje několik charitativních míst, kde mohou lidé jednou za dva týdny obdržet potravinový balíček. Humanitární pomoc je také doručována osobně lidem se zdravotním postižením. Momentálně jsou v celém městě otevřené jen dva větší obchody s potravinami. Dříve mělo město 300 000 obyvatel, ale po 7 měsících ruské invaze jich zde zbylo jen 50 000.
Fronty do lékáren, chybějící léky, žádná voda, žádná elektřina. Při rozdělování humanitární pomoci byly slyšet exploze. Nejděsivější je, že si na to lidé zvykli a naučili se v tom žít. V předvečer Vánoc, 24. prosince, bylo při nepřátelském ostřelování v centru města zabito více než 20 lidí.
Lidé sdíleli vzpomínky na to, jaké to bylo žít pod okupací. Byli nuceni přijmout ruské pasy a ti, kteří odmítli, byli považováni za nepřátele.
Přes všechnu tu hrůzu žijí lidé i dál s nadějí. Nepřestávají děkovat za veškerou pomoc, kterou jim farnost poskytuje. Děti měly radost z dárků. I když to bylo těžké, myslím, že se nám podařilo přinést světlo novorozeného Ježíše i sem do Chersonu. Společným úsilím se nám podařilo učinit život zdejších lidí o něco radostnějším. Děkujeme za vaši pomoc!“ dodává unavený, ale šťastný farář kostela sv. Mikuláše v Kyjevě, otec Paweł Wyszkowski OMI.
Služba vojenských kaplanů
Oblátští vojenští kaplani Vadym Dorosh OMI a Anton Litvinov OMI spolu pravidelně vyjíždějí na frontu. Jednu z posledních cest na východ popisují takto: „Během cesty bylo možné pozvednout náladu našich obránců v různých jednotkách ozbrojených sil 59. a 95. brigády. Kdo chtěl, mohl si soukromě promluvit nebo využít svátosti zpovědi a svatého přijímání. Vedle pomoci armádě jsme také vezli pomoc civilnímu obyvatelstvu z města Pokrovska: sady potravin, přikrývky a po domácku vyrobená kamna. Cestou jsme také sehnali náklaďák a naložili ho dřevem na topení. Díky Bohu za všechno. Společně vyhrajeme!