Jdi zpět

Obnova řeholních slibů v Plasích

Sobotní večer – 26. května – byl velkým okamžikem pro oblátskou komunitu v Plasích: poprvé se stala svědkem obnovy časných řeholních slibů. Náš spolubratr scholastik Christian Orth, OMI, který je letos v Plasích na roční pastorační zkušenosti, obnovil před členy oblátské komunity a zástupci společenství mládeže OMIGang své řeholní sliby. Pokaždé když člověk slyší mladého člověka, jak říká: „… slibuji Bohu a skládám slib čistoty, chudoby a poslušnosti… a stejně tak slibuji vytrvat v Kongregaci misionářů oblátů…“, tak je to prostě krása a síla! A aby u takové události nechyběl patřičný dárek, tak jsme Christianovi (kromě pořádného přídělu zmrzliny, kterou má opravu rád) svěřili na celý následující rok jedno konkrétní Boží slovo - ostatně sám si ho vybral jako čtení do bohoslužby Slova, při níž své sliby obnovoval: Jan 15,13. Tak se, Christiane, drž, je to totiž krásný, ale i veliký a náročný dar! Ale stojí to za to!