Jdi zpět

OČIMA MISIÍ: Nové tváře chudoby

Kdo jsou vlastně chudí? To je ryze oblátská otázka. Pokaždé znovu a v každé době si musíme tuto otázku pokládat, protože jako oblátská rodina jsme posláni přinášet chudým radostnou zvěst. Oni jsou těmi, ke komu má směřovat všechno naše úsilí a naše prostředky. Pro zakladatele misionářů oblátů sv. Evžena de Mazenod bylo jasné, že těmi chudými jsou lidé, kteří jsou mezi námi nejopuštěnější, lidé na okraji, ti pro obvyklé církevní struktury nedosažitelní a neviditelní. Toto číslo Očima misií jsme se rozhodli věnovat právě těmto „nedosažitelným a neviditelným“.

Více se dozvíte právě tady.